Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење: Васиљевић Недељко, Милићи

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Васиљевић Недељка из Милића од 20.10.2015. године...

Рјешење: Давидовић Душан, Хрваћани

Постављено у
29.01.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев Давидовић Душана из Хрваћана од 05.10.2015. године...

Рјешење: Гајић Бранко, Бања Лука

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Гајић Бранка из Бање Луке од 15.09.2015. године...

Рјешење: Мирковић Милорад, Котор Варош

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Мирковић Милорада из Котор Вароши од 30.06.2015. године...

Рјешење: Ибрахимовић Енес, Тузла

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Ибрахимовић Енеса из Тузлe од 22.06.2015. године...

Рјешење: "Феникс - Мета" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Друштва са ограниченом одговорношћу „Феникс-Мета“ из Бање Луке од 07.09.2015. године...

Рјешење: Матић Душанка, Шековићи

Постављено у

29.01.2016. 
ОДБИЈА СЕ захтјев Матић Душанке из Шековића од 21.07.2015. године...

Рјешење: Благојевић - Абулнар Невенка, Источно Сарајево

Постављено у

29.01.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев Благојевић Абулнар Невенке из Источног Сарајева од 29.08.2015. године...

Рјешење: Мацановић Момчило, Бања Лука

Постављено у

29.01.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев Мацановић Момчила из Бање Луке од 01.06.2015. године...

Рјешење: Хасановић Заим, Зворник

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Хасановић Заима из Зворника од 27.05.2015. године...

Syndicate content