Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење: Гордана Врховац, Прњавор

Постављено у

22.04.2009.
Усваја се захтјев Врховац Гордане из Прњавора од 24.12.2008. године и налаже се МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука...

Рјешење спора: Славко Рељић

Постављено у

22.04.2009.
Одбија се захтјев Рељић Славка из Пећана, општина Приједор од 03.02.2009. године...

Рјешење: Милан Грубешић, Београд

Постављено у

13.02.2009.

Одбија се као неоснован захтјев Грубешић Милана из Београда, од 19.11.2008. године, у дијелу који се односи на...

Рјешење: Васо Карлаш, Бања Лука

Постављено у

13.02.2009.

ОДБИЈА СЕ захтјев Карлаш Васа из Бања Луке против МХ ЕРС ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука...

Рјешење: Дина Зорић, Бања Лука

Постављено у

13.02.2009.

УСВАЈА СЕ захтјев Зорић Дине из Бања Луке од 04.11.2008. године и обавезује се МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука...

Рјешење: Народна библиотека, Власеница

Постављено у

27.01.2009.

УСВАЈА СЕ захтјев Јавног предузећа "НАРОДНА БИБЛИОТЕКА" ВЛАСЕНИЦА од 15.09.2008. године и налаже се...

Рјешење: Радмила Кронбауер, Нови Град

Постављено у

27.01.2009.
Одбија се као неоснован захтјев крајњег купца Кронбауер Радмиле из Равница, општина Нови Град...

Рјешење: Ново Анђелић, Зворник

Постављено у

27.01.2009.
Одбија као неоснован захтјев Анђелић Нова из Зворника број 01-442-1/08 од 24.10.2008. године против МХ ЕРС ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина...

Syndicate content