Skip to Content

Остали закони

Верзија прилагођена за штампање
Закон о заштити потрошача у Републици Српској (Службени гласник РС, бр. 6/12)
Закон о заштити потрошача у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХбр. 25/06)
Закон о концесијама (Службени гласник РС бр. 59/13)
Закон о заштити животне средине, пречишћени текст (Службени гласник РС бр. 71/12)
Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник РС бр. 40/13)
Закон о заштити вода (Службени гласник РС бр. 53/02)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник РС бр.13/02, 87/07, 50/10)
Закон о парничном поступку (Службени гласник РС бр. 58/03, 85/03, 75/05, 63/07, 49/09)
Закон о административној служби у Управи РС (Службени гласник РС бр. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06, 20/07)
Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13)
Закон о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 75/04, 78/11)
Закон о занатско-предузетничкој дјелатности (Службени гласник РС, бр. 117/11, 121/12, 76/13)