Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешења: Кекић Бојан, Бања Лука

Постављено у

22.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Кекић Бојана из Бање Луке од 03.04.2015. године...

Рјешење: Општина Теслић

Постављено у

22.1.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 2. редовној сједници, одржаноj 22.01.2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење: Гранула Зоран, Бања Лука

Постављено у

22.1.2016. 
ОДБИЈА СЕ захтјев Гранула Зорана из Бањe Луке од 17.04.2015. и 21.05.2015. године...

Рјешење: Управа за индиректно опорезивање БиХ

Постављено у

22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Управе за индиректно опорезивање БиХ број 02/6/IV-16-13-74-60/15-1 од 16.03.2015. године...

Рјешење: Соња Павловић - Илић, Бања Лука

Постављено у

22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Соње Павловић Илић из Бање Луке од 05.03.2015. године...

Рјешење: Вујичић Милован, Челинац

Постављено у

22.1.2016. 
ОДБИЈА СЕ захтјев Вујичић Милована из Челинца, од 12.02.2015. године...

Рјешење: Милановић Милорад, Милићи

Постављено у
22.1.2016. 
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Милановић Милорада из Милића од 21.04.2015. године...

Рјешење: "БРАЋА ЛАЗИЋИ" д.о.о. Дворови

Постављено у

22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва "БРАЋА ЛАЗИЋИ" д.о.о. Дворови од 06.02.2015. године...

Рјешење: Кљутић Здравко, Бања Лука

Постављено у

22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Кљутић Здравка из Бање Луке од 31.03.2015. и 27.04.2015. године ...

Рјешење: "ХИДРОТЕХНА" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора привредног друштва „ХИДРОТЕХНА“ д.о.о. Бања Лука од 06.05.2015. године...

Syndicate content