Skip to Content

Електрична енергија

Рјешења о утврђивању цијене дистрибуције и снабдијевања електричне енергије, март 2016.
Content Type Рјешење о утврђивању цијене дистрибуције електричне енергије
Content Type Рјешење о утврђивању цијене услуге јавног снабдијевања купаца електричне енергије и потребног прихода за јавно снабдијевање
 
Рјешења о утврђивању цијене на прагу електране, март 2016.
Content Type Рјешење о утврђивању цијене на прагу електране - "Рудник и термоелектрана Гацко" а.д. Гацко
Content Type Рјешење о утврђивању цијене на прагу електране - "Рудник и термоелектрана Угљевик" а.д. Угљевик
Content Type Рјешење о утврђивању цијене на прагу електране - "Електродистрибуција" а.д. Пале
Content Type Рјешење о утврђивању цијене на прагу електране - "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина
 
Рјешења о одбијању захтјева, март 2016.
Content Type Рјешење о одбијању захтјева - "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње
Content Type Рјешење о одбијању захтјева - "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград
Content Type Рјешење о одбијању захтјева - "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
Content Type Рјешење о одбијању захтјева - "Електродистрибуција" а.д. Пале
 
Рјешења за дистрибуцију и снабдијевање, децембар 2009.
 
Content Type Рјешење о утврђивању цијене дистрибуције електричне енергије
Content Type Рјешење о утврђивању цијене снабдијевња неквалификованих купаца електричне енергије у Републици Српској
   
Рјешења о утврђивању цијена на прагу електране, децембар 2009.
 
Content Type Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина
Content Type Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале
Content Type Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград
Content Type Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
Content Type Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Рудник и Термоелектрана Угљевик" а.д. Угљевик
Content Type Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Рудник и Термоелектрана Гацко" а.д. Гацко
Content Type Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

Рјешења за дистрибуцију и снабдијевање
Децембар 2007.

Рјешења о утврђивању цијена на прагу електране
Децембар 2007.

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Рудник и Термоелектрана Угљевик" а.д. Угљевик

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Рудник и Термоелектрана Гацко" а.д. Гацко

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

 
Рјешења за дистрибуцију и снабдијевање
Март 2006.


Рјешења о утврђивању цијене на прагу електране
Март 2006.

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - "Електродистрибуција" а.д. Пале

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - "Рудник и Термоелектрана Угљевик" а.д. Угљевик

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - ЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина

Content Type

Рјешење о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране - ЈП "Рудник и Термоелектрана Гацко" а.д. Гацко