Skip to Content

За издавање сертификата

Верзија прилагођена за штампање

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

Р. бр.

Назив подносиоца захтјева

Врста сертификата

Датум подношења захтјева

Број протокола РЕРС-а

Статус

Датум слања обавјештења о некомплетности захтјева

1 "ФАГУС" д.о.о. Бања Лука Сертификат за производно Когенеративно постројење на биомасу "ФАГУС" 01.04.2019. 01-86-1/19 У фази комплетирања  
2 МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електро Добој" а.д. Добој Сертификат за производно постројење МСЕ "Електро Добој - Теслић" 08.04.2019. 01-195-1/19 У фази комплетирања  
3 "ППА" д.о.о. Бања Лука Сертификат за производно постројење МСЕ "Инцел" 25.04.2019. 01-216-1/19 У фази комплетирања  
4 "ППА" д.о.о. Бања Лука Сертификат за производно постројење МСЕ "Инцел 2" 25.04.2019. 01-215-1/19 У фази комплетирања  

 

Поднијети комплетирани захтјеви