Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење спора: Блаженовић Горан, Бања Лука

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора:Јаковљевић Далибор, Бања Лука

Постављено у

01.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 38. редовној сједници, одржаној 01.03.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: ''ОРАО'' А.Д. за производњу и ремонт Бијељина

Постављено у

01.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 38. редовној сједници, одржаној 01.03.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Михајловић Горан, Бања Лука

Постављено у

01.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 38. редовној сједници, одржаној 1. марта 2017. године, у Требињу, донијела ...

Рјешење спора: Бунић Миленко, Бања Лука

Постављено у

01.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 38. редовној сједници, одржаној 1. марта 2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Савановић Ђуко, Бања Лука

Постављено у

13.02.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 37. редовној сједници одржаној 13.02.2017. године, донијела је...

Рјешење спора: Миличић Бранислав

Постављено у

08.12.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 33. редовној сједници, одржаној 08.12.2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: „Гама Пром“ д.о.о. Братунац

Постављено у

25.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 32. редовној сједници одржаној 25.11.2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: „ШУМАТРАНС“ д.о.о. Мркоњић Град

Постављено у

25.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 32. редовној сједници, одржаној 25.11.2016. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење спора: Заједница етажних власника СПЗ ''Три чесме''

Постављено у

17.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 31. редовној сједници, одржаној 17. новембра 2016. године, у Требињу, донијела је ...

Syndicate content