Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ „МС Солар 1“

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - МСЕ "Бесједа 2"

Постављено у

20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - МСЕ "Бесједа 1"

Постављено у

20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Торич 2"

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Грабовица"

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела ...   
 

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Млечва"

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела ...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Крушево брдо"

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Дренова"

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној  20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење - Фотонапонска електрана "Булози"

Постављено у

20.06.2019.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20.06.2019. године, у Требињу, донијела сљедећи...
 

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај - "Бесједа 2" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Syndicate content