Skip to Content

Гарантоване откупне цијене и премије

Верзија прилагођена за штампање
ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПОДЗАКОНСКА АКТА
РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ОДЛУКЕ

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

 

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији од 17. јануара 2017. године
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 15. априла 2016. године
Рјешење  Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ или у ефикасној когенерацији
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 29. јануара 2016. године
Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из ОИЕ и ефикасној когенерацији, од 11. фебруара 2016.
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 30. јула 2014. године
Рјешење Владе Републике Српске од давању сагласности на Одлуку Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о висини гарантовних откупнин цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 4. септембра 2014. године
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 20. новембра 2013. године
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 3. јула 2013. године
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 30. новембра 2012. године
Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2011. године

 

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. новембар 2016. године
Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини  накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 25. новембар 2016. године
Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 22. јануара 2016. године
Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из ОИЕ и ефикасној когенерацији, од 11. фебруара 2016.
Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 27. новембра 2014. године
Рјешење Владе РС о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 27. новембра 2014. године
Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 20. новембра 2013. године
Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 30. новембра 2012. године
Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2011. године