Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење: Драганa Каплар, Бијељинa

Постављено у

29.01.2015.
Одбија се жалба Каплар Драгане из Бијељине, Галац број 80, од 26.12.2014. године поднесена против...

Рјешење: Фрањевачки самостан Плехан из Дервенте

Постављено у

26.12.2014.
Усваја се захтјев Фрањевачког самостана Плехан из Дервенте од 23.07.2014. године којим оспорава обрачун неовлашћене...

Рјешење: Милева Гузијан, Бања Лука

Постављено у

26.11.2014.
Одбија се захтјев Гузијан Милеве из Бања Луке од 10.09.2014. године, којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње...

Рјешење: Трговинска радња - Комисион "СИМ" из Зворника

Постављено у

26.12.2014.
Налаже се Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ "Електродистрибуција" Бијељина...

Рјешење: Софија Рихтер, Пелагићево

Постављено у

04.12.2014.
Одбија се захтјев Софије Рихтер из Пелагићева од 19.06.2014. и 23.07.2014. године којим оспорава обрачун...

Рјешење: Бошко Ступар, Нови Град

Постављено у

27.11.2014.
Одбија се захтјев Ступар Бошка из Новог Града од 15.07.2014. године којим оспорава корекцију обрачуна...

Рјешење: Општина Зворник

Постављено у

16.10.2014.
Одбија се захтјев за рјешавање спора Општине Зворник од 22.05.2014. године, којим се оспорава обрачун неовлашћено...

Рјешење: Симић Горан из Зворника

Постављено у

16.10.2014.
Одбија се захтјев за рјешавање спора Симић Горана из Зворника од 01.07.2014. године, којим се оспорава обрачун...

Рјешење: Привредно друштво BTS ''EUROMARK'' д.о.о. Бања Лука

Постављено у

16.10.2014.
Налаже се МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука...

Рјешење: ДОО "ДРВОПРЕРАДА-ЂУРИЋ" Дервента

Постављено у

30.07.2014.
Налаже се привредном друштву МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП ''Електро Добој'' а.д. Добој, РЈ Дервента...

Syndicate content