Skip to Content

Тарифни ставови Гас

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО - ГАС" Источно Сарајево

Постављено у
06.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 114. редовној сједници, одржаној 6. јуна 2019. године, у Требињу, донијела је...
 

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом привредног друштва А.Д. "Зворник-стан" Зворник

Постављено у

26.12.2018.
Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe купаца природним гасом садржане у табели ''Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА'' Захтјева за одобрење тарифних ставова...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево

Постављено у

03.08.2017.
Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe купаца природним гасом садржане у табели ''Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА''...

Рјешење о одобрењу цијена за коришћење дионице транспортног система природног гаса за дионицу Каракај мјерне и регулационе станице

Постављено у

23.08.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 90. редовној сједници, одржаној 23.08.2018. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одобрењу цијена за коришћење дионице транспортног система природног гаса за дионицу Шепак - Каракај

Постављено у

12.07.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 88. редовној сједници, одржаној 12.07.2018. године, у Требињу, донијела је Рјешење о одобрењу цијена...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево

Постављено у

13.04.2017.
Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe купаца природним гасом садржане у табели ''Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА'' Захтјева за...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. "Зворник-стан" Зворник

Постављено у

13.04.2017.
Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe купаца природним гасом садржане у табели "Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА" Захтјева за...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом АД "Зворник - стан" Зворник

Постављено у

06.10.2016. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 27. редовној сједници, одржаној 6. октобра 2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом АД "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево

Постављено у

18.08.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 22. редовној сједници одржаној дана 18. август 2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом АД "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево

Постављено у

11.05.2016. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 15. редовној сједници одржаној дана 11. маја 2016. године, у Требињу, донијела је...

Syndicate content