Skip to Content

НАЦРТИ ДОКУМЕНАТА

Верзија прилагођена за штампање
Нацрти одлука
Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
Информација уз Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
Нацрти правилника
Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом
Образложење уз Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом
   
   
Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом
Прилог уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом
Образложење уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом
   
Нацрти дозвола
Нацрт дозволе за производњу електричне енергије - МХЕ "Иломска"
 
Стандарди квалитета снабдијевања електричном енергијом

Регулисање квалитета снабдијевања електричном енергијом - Радно-консултативни материјал

Прилог 1 - Преглед квалитета снабдијевања електричном енергијом
Прилог 2 - Преглед Правилника о извјештавању и "рокова" у Општим условима са аспекта регулисања квалитета снабдијевања