Skip to Content

Тарифни ставови ЕЕ

Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској

Постављено у

25.03.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године у Требињу, донијела je Одлуку о тарифним ставовима за...

Одлука о цијени енергије за јавно снабдијевање

Постављено у

25.03.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2016. године у Требињу, донијела je Одлуку о цијени енергије за јавно снабдијевање...

Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

Постављено у

25.03.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 8. редовној сједници одржаној 25.03.2015. године, у Требињу, донијела je Одлуку о утврђивању...

Одлука о измјени одлуке о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској

Постављено у

31.05.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 44. редовној сједници одржаној 31. маја 2012. године, донијела je Одлуку о измјени Одлуке о тарифним ставовима...

Одлука о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској

Постављено у

30.12.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на редовној сједници одржаној 30.12.2009. године у Требињу...

Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

Постављено у

30.12.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на редовној сједници одржаној 30.12.2009. године у Требињу...

Одлука о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској

Постављено у

21.12.2007.

Овом одлуком Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврђује цијене електричне енергије,  изражене кроз тарифне ставове који служе за обрачун и наплату...

Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

Постављено у

21.12.2007.

Овом одлуком Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврђује тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система како слиједи...

Syndicate content