Skip to Content

Накнада за прикључак

Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу

17.10.2013.
Регулаторна комисија за енергетикуРепублике Српске, на 70. редовној сједници која је одржана 17. октобра 2013. године, донијела је Рјешење

Syndicate content