Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење: Мркајић Драган, Зворник

Постављено у
22.03.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Мркајић Драгана из Зворника од 01.12.2015. и 22.12.2015. године...

Рјешење: "ЕНЕРГЕТИКА У СТЕЧАЈУ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

22.03.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев за рјешавање спора од 07.12.2015. године и 30.12.2015. године привредног друштва ''ЕНЕРГЕТИКА У СТЕЧАЈУ'' д.о.о. Бања Лука...

Рјешење: Тарабар Денис, Дервента

Постављено у

22.03.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Тарабар Дениса из Дервенте од 07.12.2015. године, којим оспорава основ за обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије на мјерном мјесту преко кога се напаја електричном енергијом објект у Улици Младена Стојановића бб у Дервенти, као неоснован...

Рјешење: Тешановић Љубомир, Бања Лука

Постављено у
22.03.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 7. редовној сједници одржаној 22.03.2016. године, донијела је...

Рјешење: Богојевић Драган, Бања Лука

Постављено у

22.03.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 7. редовној сједници одржаној 22.03.2016. године, у Требињу...

Рјешење: Стојановић Драшко, Приједор

Постављено у

22.03.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 7. редовној сједници, одржаноj 22.03.2016. године, у Требињу...

Рјешење: Спахић Дервиша, Бања Лука

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Спахић Дервише из Бање Луке од 20.08.2015. године...

Рјешење: Перковић Радован, Шипово

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Перковић Радована из Шипова од 11.08.2015. године...

Рјешење: Никитовић Бојан, Бања Лука

Постављено у
29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Никитовић Бојана из Бање Луке од 01.07.2015. године...

Рјешење: Лакић Борка, Братунац

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Лакић Борке из Братунца од 24.07.2015. године...

Syndicate content