Skip to Content

Извјештавање

Верзија прилагођена за штампање

Обрасци Правилника о извјештавању
 

 

Oбрасци за електричну енергију
 
Обрасци за техничке и финансијске податке за производњу електричне енергије
Обрасци за техничке и финансијске податке за дистрибуцију електричне енергије
Обрасци за техничке и финансијске податке за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом

Обрасци за техничке податке за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Обрасци за оператора система подстицаја
Обрасци за мале и сертификоване произвођаче електричне енергије
   
Обрасци за природни гас
Обрасци за техничке и финансијске податке за транспорт природног гаса
Обрасци за техничке и финансијске податке за управљање системом за транспорт природног гаса
Обрасци за техничке и финансијске податке за управљање дистрибуцијом и системом за дистрибуцију природног гаса
Обрасци за техничке и финансијске податке за снабдијевање тарифних купаца природним гасом
Обрасци за техничке податке за трговину и снабдијевање природним гасом
   
Обрасци за нафту и деривате нафте
   Обрасци за извјештавање од стране корисника дозвола у сектору нафте и деривата нафте