Skip to Content

Закони

Верзија прилагођена за штампање
ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ
ЗАКОНИ
Закон о енергетици
Закон о електричној енергији
Закон о гасу
Закон о нафти и дериватима нафте
Закон о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ
Закон о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ
Закон о оснивању независног оператора система за преносни систем у БиХ

 

ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ
Закон о енергетици (Службени гласник РС, бр. 49/09)
Врх странице
ЗАКОН О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ
Закон о електричној енергији - пречишћени текст (Службени гласник РС, бр. 8/08)
Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (Службени гласник РС, бр. 34/09)
Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (Службени гласник РС, бр. 92/09)
Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (Службени гласник РС, 01/11)
 Врх странице
ЗАКОН О ГАСУ
Закон о гасу (Службени гласник РС, бр. 22/18)
 
Врх странице
ЗАКОН О НАФТИ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ
Закон о нафти и дериватима нафте (Службени гласник РС, бр. 36/09)
Закон о измјенама и допунама Закона о нафти и дериватима нафте (Службени гласник РС, бр. 102/12)
 Врх странице
ЗАКОН О ПРЕНОСУ, РЕГУЛАТОРУ И ОПЕРАТОРУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БиХ
Закон о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 07/02)
Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ (Службени гласник РС, бр. 13/03)
Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ (Службени гласник РС, бр. 76/09)
Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ (Службени гласник РС, бр. 1/11)
 Врх странице
ЗАКОН О ОСНИВАЊУ КОМПАНИЈЕ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БиХ
Закон о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 35/04)
Закон о измјенама и допунама Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ  (Службени гласник РС, бр. 76/09)
Закон о измјенама и допунама Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ  (Службени гласник РС, бр. 20/14)
Врх странице
ЗАКОН О ОСНИВАЊУ НЕЗАВИСНОГ ОПЕРАТОРА СИСТЕМА ЗА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ У БиХ
Закон о оснивању независног оператора система за преносни систем у БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 35/04)