Skip to Content

Организација

Верзија прилагођена за штампање

Предсједник и четири члана Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске именовани су од стране Народне скупштине, а на приједлог Владе Републике Српске.

 

Пословима Регулатора у оперативном смисли руководи секретар.

 

Организационе јединице Регулаторне комисије су:

 

  • Сектор за тарифе и тржишта

  • Сектор за дозволе и техничке послове

  • Сектор за правне послове

  • Сектор за административне послове

 

Организациона шема Регулаторне комисије