Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора - Милошевић Велибор, Братунац

Постављено у

20.06.2019.
На 115. редовној сједници одржаној дана 20.06.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Милошевић Велибора из Братунца, заступаног од стране др Предрага Бароша, адвоката из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина...

Обавјештење о одржавању 115. редовне сједнице

Постављено у
16.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 115. редовну сједницу у четвртак, 20. јуна 2019. године, са почетком у 11.00 часова...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Мала соларна електрана „Торич 2“

Постављено у

07.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 4. јуна 2019. године од привредног друштва "ППА" д.о.о. Бања Лука, Гундулићева бр. 86 Бања Лука, примила комплетан захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 2“...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај -МХЕ "Kрушево брдо"

Постављено у
10.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 28. марта 2019. године примила од подносиоца захтјева „ПУРЕ ЕНЕРГY“ д.о.о. Kотор Варош Захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани Kрушево брдо...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Влахиња 1“

Постављено у

10.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 4. јуна 2019. године од подносиоца захтјева, Наде Црногорац из Гацка, Kазанци бб, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МСЕ „Влахиња 1“...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“

Постављено у

06.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 20. маја 2019. године од привредног друштва „Metering Solutions“ д.о.о. за производњу, трговину и консалтинг, Бања Лука примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производним постројењима МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Kрекавице 1“

Постављено у

07.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31.5.2019. године од подносиоца захтјева  „СХ ЕНЕРГY“ д.о.о. Невесиње примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МСЕ „Kрекавице 1“...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ "Млечва"

Постављено у

10.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31.12.2018. године од привредног друштва „Греен Енергy-Р“ д.о.о. Братунац примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу МХЕ Млечва...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ "Грабовица"

Постављено у

10.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31.12.2018. године од привредног друштва „Греен Енергy-Р“ д.о.о. Братунац примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу МХЕ Грабовица...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у
06.06.2019.
Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕKТРАНЕ" Теслић, поднијело је 02.04.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање ђелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"...
Syndicate content