Skip to Content

Сертификати

Верзија прилагођена за штампање

Регистар сертификата за производна постројења која производе електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији

Постројењa којa користe енергетски потенцијал водотокова

Постројењa којa користe енергију вјетра

Постројењa којa користe енергију која се добија из биомасе

Постројењa којa користe енергију која се добија из биогаса

Постројењa којa користe геотермалну енергију

Постројењa којa користe неакумулисану сунчеву енергију

Постројењa којa користe комбинацију више обновљивих извора енергије

Когенеративна постројења