Skip to Content

Контакт

Верзија прилагођена за штампање
АДРЕСА

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
УЛИЦА КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ БР. 7
89 101 ТРЕБИЊЕ

ЖИРО РАЧУН: 5550090026695723 код Нове банке АД Бања Лука
ЈИБ: 4401866200008


Радно вријеме: 7:30 - 15:30 h
 

КОНТАКТ

Заједнички контакт РЕРС regulator@reers.ba +387 59 272 400
Faкс РЕРС    +387 59 272 430
Секретар Регулаторне комисије  Александар Јегдић

 ajegdic@reers.ba

 +387 59 272 400


ЧЛАНОВИ

Предсједник Владислав Владичић vvladicic@reers.ba  +387 59 272 400
Члан Др Михајло Травар mtravar@reers.ba  +387 59 272 400
Члан Мр Предраг Ашкрабић paskrabic@reers.ba +387 59 272 400
Члан Др Недељко Средић nsredic@reers.ba  +387 59 272 400
Члан Брано Токановић btokanovic@reers.ba +387 59 272 400


СЕКТОРИ

Шеф сектора за лиценце и техничке послове Небојша Сушић

nsusic@reers.ba

+387 59 272 411
Шеф сектора за тарифе и тржиште Нада Ћеранић nceranic@reers.ba  +387 59 272 417
Шеф правног сектора Милан Ковачина mkovacina@reers.ba +387 59 272 408
Шеф сектора за финансијске и административне послове Др Велинка Томић vtomic@reers.ba +387 59 272 415