Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење: Блесић Анђа, Бијељина

Постављено у

29.01.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев Блесић Анђе из Бијељине од 20.10.2015. године...

Рјешење: Кантар Радомир, Бијељина

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Кантар Радомира из Бијељине од 01.06.2015. године...

Рјешење: Бербер Мухарем, Бања Лука

Постављено у

29.01.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Бербер Мухарема из Бањe Луке од 21.05.2015. године...

Рјешење: Маринковић Ранко, Бања Лука

Постављено у

22.1.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев Маринковић Ранка из Бање Луке од 03.04.2015. године...

Рјешење: Баковић Жељко, Зворник

Постављено у

22.1.2016. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 2. редовној сједници одржаноj 22.01.2016. године у Требињу, донијела је...

Рјешење: Попић Петар, Дервента

Постављено у

22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Попић Петра из Дервенте од 28.01.2015. године...

Рјешење: Д.О.О. "ПИК" Шамац

Постављено у
22.1.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев подносиоца Д.О.О. ''ПИК'' Шамац од 28.04.2015. године...

Рјешење: Остојић Саво, Зворник

Постављено у
22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Остојић Сава из мјеста Каракај, општина Зворник, од 20.05.2015. године...

Рјешење: Николић Зоран, Бања Лука

Постављено у

22.1.2016.
ОДБИЈА СЕ захтјев Николић Зорана из Бањe Луке од 14.05.2015. године...

Рјешење: Маљчић Ђуро, Нова Топола

Постављено у

22.1.2016.
УСВАЈА СЕ захтјев Маљчић Ђура из Нове Тополе од 27.04.2015. године...

Syndicate content