Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" МП АД Требиње

Постављено у

19.10.2007.
Налаже се предузећу Мјешовити холдинг "Електропривреда" Републике Српске -Матично предузеће, акционарско друштво, Требиње, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности трговине...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - "Р и ТЕ Гацко" а.д. Гацко

Постављено у

28.09.2007.
Налаже се предузећу Рудник и Термоелектрана Гацко, а.д. Гацко, кориснику почетне  дозволе  за обављање дјелатности производње електричне енергије...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" а.д. Требиње "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград

Постављено у

28.09.2007.
Налаже се предузећу МХ "ЕРС" а.д. Требиње "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - ''Електро–Херцеговина'' а.д. Требиње

Постављено у

20.07.2007.
Налаже се предузећу ''Електро–Херцеговина'' а.д. Требиње, кориснику почетне  дозволе  за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - ''Рудник и Термоелектрана Угљевик'', а.д. Угљевик

Постављено у

20.07.2007.
Налаже се предузећу ''Руднику и Термоелектрана Угљевик'', Акционарско друштво Угљевик,  кориснику почетне  дозволе  за обављање дјелатности производње електричне енергије...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Постављено у

23.08.2007.
Налаже се предузећу "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности производње...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

Постављено у

23.08.2007.
Налаже се ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности производње...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

07.09.2007.
НАЛАЖЕ СЕ ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, кориснику почетне  дозволе  за обављање дјелатности дистрибуције...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - А.Д. "Електро Добој" Добој

Постављено у

07.09.2007.
Nalaže se A.D. "Електро Добој"  Добој, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности дистрибуције...

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина

Постављено у

20.07.2007.
Налаже се ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, кориснику почетне  дозволе за обављање дјелатности дистрибуције...

Syndicate content