Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - А.Д. "Зворник стан" Зворник

Постављено у

30.11.2012.
Налаже се предузећу А.Д. "Зворник стан" Зворник, кориснику дозволe за обављање дјелатности дистрибуције и управљања...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - "ГАС ПРОМЕТ" А.Д. Источно Сарајево-Пале

Постављено у

07.11.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 51.редовној сједници одржаној 07.11.2012.године у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - "Бијељина-гас" д.о.о. Бијељина

Постављено у

07.11.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 51. редовној сједници одржаној 07.11.2012. године у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

30.08.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 48. редовној сједници одржаној 30.08.2012. године у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - "Руднап" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

30.08.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 48. редовној сједници одржаној 30.08.2012. године, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" Требиње ''Електро Добој"

Постављено у

11.07.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 46. редовној сједници одржаној 11.07.2011. године, донијела је Рјешење о...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорне провјере - "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича

Постављено у

18.04.2012.
Налаже се "Рафинерији уља Модрича" а.д. Модрича, кориснику дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте...

Рјешење са редовне надзорне провјере - "Рафинерија нафте" а.д. Брод

Постављено у

03.11.2011.
Налаже се "РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ " а.д. Брод, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте 

Рјешење са редовне надзорне провјере - ЕРС д.о.о. мале хидроелектране Б. Лука

Постављено у

28.09.2011.
Налаже се ЕРС д.о.о. мале хидроелектране Бања Лука, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње...

Рјешење са редовне надзорне провјере - Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. Бања Лука

Постављено у

 

08.07.2011.
Налаже се предузећу МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. Бања Лука, кориснику...

Syndicate content