Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорнењ провјере у МХ "ЕРС" ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко

Постављено у

23.04.2014.
Налаже се привредном друштву Мјешовити Холдинг "ЕРС", МП а.д. Требиње - ЗП "РиТЕ Гацко", а.д. Гацко, кориснику дозволе...

Рјешење са редовне надзорне провјере - "Energy Financial Team" д.о.о. Требиње

Постављено у

26.02.2014.
Налаже се услужном и трговинском предузећу "ENERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Требиње, кориснику дозволе за обављање...

Рјешење са редовне надзорне провјере - "Рафинерија нафте Брод" а.д.

Постављено у

26.12.2013.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 75. редовној сједници одржаној 26. децембра 2013. године у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у

12.12.2013.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 74. редовној сједници, одржаној 12.12.2013. године, донијела..

Рјешење са редовне надзорне провјере - "САРАЈЕВО ГАС" а.д. Источно Сарајево

Постављено у

30.09.2013.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 69. редовној сједници одржаној 30.09.2013. године у Требињу...

Рјешење са редовне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Рудник и Термоелектрана Угљевик" а.д. Угљевик

Постављено у

11.09.2013.
Налаже се привредном друштву МХ "ЕРС" Требиње, ЗП "Рудник и Термоелектрана Угљевик" а.д. Угљевик, кориснику...

Рјешење са редовне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

10.07.2013.
Налаже се Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, кориснику дозволе за обављање...

Рјешење са редовне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина

Постављено у

03.07.2013.
Налаже се МХ ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, кориснику дозволе за дистрибуцију...

Рјешење са редовне надзорне провјере - "Бобар – Таубингер електрик" д.о.о. Фоча

Постављено у

13.02.2013.
Регулаторна комисија за енергетикуРепублике Српске на 57. редовној сједници одржаној 13.02.2013. године у Требињу...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - МХ "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње

Постављено у

14.12.2012.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 54. редовној сједници одржаној 14.12.2012. године, донијела је...

Syndicate content