Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера након извршене редовне надзорне провјере - "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

07.09.2007.
НАЛАЖЕ СЕ предузећу „Електродистрибуција“ а.д. Пале, кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности дистрибуције...

Syndicate content