Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ЗВОРНИК СТАН" а.д. Зворник

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича

Постављено у

08.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 30. редовној сједници, одржаној 08.11.2016. године у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "COMSAR ENERGY TRADING" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

08.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 30. редовној сједници, одржаној 08. новембра 2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бањалука

Постављено у

17.11.2016. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 31. редовној сједници, одржаној 17. новембра 2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

27.10.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 29. редовној сједници одржаној 27. октобра 2016. године у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Постављено у

08.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 17. редовној сједници, одржаној 08.06.2016. године у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево

Постављено у

25.03.2016.
НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево - Пале, кориснику дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "САРАЈЕВО ГАС" а.д. Источно Сарајево

Постављено у

25.03.2016.
НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "САРАЈЕВО ГАС " а.д. Источно Сарајево, кориснику дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса, дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом и дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "АЛУМИНА" Д.О.О. Зворник

Постављено у
25.03.2016.
НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "АЛУМИНА" ДОО Зворник, кориснику дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Постављено у
03.03.2016.
Након извршене редовне надзорне провјере у Мјешовитом холдингу ''ЕРС''- МП а.д. Требиње, ЗП ''Електро Добој'' а.д. Добој, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 5. редовној сједници одржаној 03.03.2016. године у Требињу...
Syndicate content