Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ОСП

Постављено у

16.07.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 111. редовној сједници одржаној 16.07.2015. године, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ЕРС" МП а.д. Требиње

Постављено у

16.07.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 111. редовној сједници одржаној 16.07.2015. године, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Рафинерија нафте Брод"

Постављено у

16.07.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 111. редовној сједници одржаној 16. jула 2015. године у Требињу...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ГАС ПРОМЕТ" А.Д. Источно Сарајево - Пале

Постављено у

31.03.2015.
Налаже се привредном друштву "ГАС ПРОМЕТ" А.Д. Источно Сарајево-Пале, кориснику дозволe за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозволе за обављање дјелатности транспорта природног гаса...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Зворник стан" , Зворник

Постављено у

31.03.2015.
Нaлаже се привредном друштву А.Д. "Зворник стан" Зворник, кориснику дозволe за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом и дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

Постављено у

12.02.2015. 
Налаже се привредном друштву "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - "ЕФТ РиТЕ Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

27.11.2014.
Налаже се привредном друштву "ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари, кориснику...

Рјешење о предузимању мјере након обављене редовне надзорне провјере - А.Д. "Зворник стан" Зворник

Постављено у

26.12.2014.
Налаже се привредном друштву А.Д. "Зворник стан" Зворник, кориснику дозволe за обављање дјелатности...

Рјешење са редовне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука

Постављено у

06.11.2014.
Налаже се Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, кориснику дозволе...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорна провјере - Хидроелектране ''БИСТРИЦА'' д.о.о. Фоча

Постављено у

26.06.2014.
Налаже се привредном друштву Хидроелектране ''БИСТРИЦА'' д.о.о. Фоча, као кориснику Дозволе за изградњу...

Syndicate content