Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење: Мирко Стипић, Братунац

Постављено у

27.09.2018.
Одбија се захтјев Стипић Мирка од 25.05.2018. године, којим се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број 134/18...

Рјешење спора: Александар Јевтић, Зворник

Постављено у

23.08.2018.
Уsvaja se захтјев Јевтић Александра из Зворника од 04.05.2018. године, у вези са оспоравањем обуставе испоруке електричне енергије...

Рјешење спора: Миле Ерић, Зворник

Постављено у

02.08.2018.
Усваја се захтјев Ерић Мила из Зворника од 01.03.2018. године, којим оспорава Рачун за неовлаштену потрошњу електричне енергије број 9000101482...

Рјешење спора: Милкица Гашић, Бања Лука

Постављено у

02.08.2018.
Одбија се захтјев Гашић Милкице из Бање Луке од 28.03.2018. године којим се оспорава Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-19851923-2053-2983...

Рјешење спора: Пантелија Грмуша, Бања Лука

Постављено у

16.05.2018.
Одбија се захтјев Грмуша Пантелије из Бање Луке од 10.01.2018. године, којим оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију...

Рјешење спора: Станислав Мићић, Шековићи

Постављено у

10.05.2018.
Одбија се захтјев Мићић Станислава из Шековића од 13.02.2018. године, којим оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне...

Рјешење спора: Зденко Миланковић, Бања Лука

Постављено у

10.05.2018.
Одбија се захтјев Миланковић Зденка из Бање Луке од 23.01.2018. године, којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне...

Рјешење спора: Милорад Аћимовић, Зворник

Постављено у

10.05.2018.
Одбија се захтјев за рјешавање спора Аћимовић Милорада из Зворника од 03.01.2018. године којим оспорава обрачун неовлаштене...

Рјешење спора: Александра Трипић, Добој

Постављено у

10.05.2018.
Одбија се захтјев Трипић Александре из Добоја од 19.01.2018. године којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије...

Рјешење спора: Симо Чегар, Бања Лука

Постављено у

10.05.2018.
Одбија се захтјев Чегар Сима из Бањe Луке од 11.12.2017. године, којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије...

Syndicate content