Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење спора: Андрија Гојковић, Требиње

Постављено у

19.04.2018.
Усваја се захтјев Гојковић Андрије из Требиња од 01.02.2018. године, којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије...

Рјешење спора: Горан Бубић, Бања Лука

Постављено у

19.04.2018.
Одбија се захтјев за рјешавање спора Бубић Горана из Бање Луке од 24.10.2017. године, којим оспорава Рачун за неовлаштено утрошену...

Рјешење спора: Раденко Бркић, Бања Лука

Постављено у

19.04.2018.
Одбија се захтјев Бркић Раденка из Бање Луке од 03.01.2018. године којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије...

Рјешење спора: Радојка Балабан, Бања Лука

Постављено у

27.03.2018.
Одбија се захтјев за рјешавање спора Балабан Радојке из Бање Луке од 16.11.2017. године, којим се оспорава Рачун за неовлашћено утрошену...

Рјешење спора: "ELEKTRON GROUP" д.о.o. Дервента

Постављено у

26.02.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва ''ELEKTRON GROUP'' д.о.o. Дервента, којим оспорава износ извршене корекције обрачуна...

Рјешење спора: Велимир Котур, Бања Лука

Постављено у

26.02.2018.
Усваја се захтјев Котур Велимира из Бање Луке од 01.09.2017. године, којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије у износу...

Рјешење спора: Станојевић Станимир, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Одбија се захтјев Станојевић Станимира из Бањe Луке, у вези са оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије...

Рјешење спора: Цвијановић Петко, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Усваја се захтјев Цвијановић Петка из Бање Луке од 07.07.2017. године, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије...

Рјешење спора: Симић Ацо, Бијељина

Постављено у

23.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Талић Свјетлана, Бања Лука

Постављено у

23.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, у Требињу, донијела је...

Syndicate content