Skip to Content

Тарифни ставови Гас

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом АД "Зворник - стан" Зворник

Постављено у

15.04.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 12. редовној сједници одржаној дана 15.04.2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом АД "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево

Постављено у
3.3.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 5. редовној сједници одржаној дана 3. марта 2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одобрењу цијене за оператера транспортног система природног гаса - "Гас промет" а.д. Источно Сарајево – Пале

Постављено у

27.02.2015.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 102. редовној сједници одржаној 27. фебруара 2015. године у Требињу, донијела је...

Рјешење за одобрење цијена за коришћење транспортног система природног гаса за дионицу Каракај - Кладањ

Постављено у

27.02.2015.
 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 102. редовној сједници одржаној 27. фебруара 2015. године у Требињу, донијела је...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом, А.Д. “Зворник-стан” Зворник

Постављено у

30.09.2013.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 69. редовној сједници одржаној дана 30.09.2013. године донијела је Рјешење...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом, "САРАЈЕВО-ГАС" а.д. Источно Сарајево

Постављено у

30.09.2013.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 69. редовној сједници одржаној дана 30.09.2013. године донијела је Рјешење о...

Рјешење о о утврђивању тарифних ставова за коришћење дијела транспортног система природног гаса у РС (Каракај - Зворник)

Постављено у

18.04.2013.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске донијела је Рјешење о утврђивању тарифних ставова за коришћење дијела транспортног система...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за коришћење дистрибутивног система природног гаса и на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у

18.04.2012.
Даје се саглaсност на тарифне ставове за коришћење дистрибутивног система природног гаса и на тарифне ставове за снабдијевања тарифних купаца природним гасом...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у

03.11.2011.
Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањтарифних купаца природним гасом садржане у табели...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у

26.04.2011.
Даје се сагласност на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом садржане у табели...

Syndicate content