Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом АД "Зворник - стан" Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-548-18/15/Р-12-146
Датум: 15.04.2016. године


На основу члана 4. став 2. тачка в. Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, број 86/07 и 121/12 ), члана 65. став 1. тачка в. и члана 65. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса и снабдијевање природним гасом (Службени гласник Републике Српске, број 51/14) поступајући по Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом у Републици Српској, привредног друштва А.Д. “Зворник-стан” Зворник, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 12. редовној сједници одржаној дана 15.04.2016. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање
купаца природним гасом А.Д. “Зворник-стан” Зворник


 

Комплетно Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом можете преузети овдје.