Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње ел. енергије из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

Постављено у
15.04.2019.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 110. редовној сједници, одржаној 15. априла 2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији...

Обавјештење о одржавању 110. редовне сједнице

Постављено у

09.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 110. редовну сједницу у понедељак, 15. априла 2019. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије - МХЕ "Крушево Брдо"

Постављено у
05.04.2019.
ПУРЕ ЕНЕРГY д.о.о. Kотор Варош, поднијело је дана 21.02.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Kрушево Брдо"...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом

Постављено у

05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 109. редовној сједници одржаној 5. априла 2019. године утврдила Нацрт правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом ...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Подивич"

Постављено у
04.04.2019.
Друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и услуга "БУK", поднио је дана 21.01.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Подивич"...

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у
29.03.2019.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске  је, на 108. редовној сједници, оџаној 29. марта 2019. године, утврдила Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији...

Обавјештење о одржавању 109. редовне сједнице

Постављено у
29.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 109. редовну сједницу у петак, 5. априла 2019. године...
 

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о промјени снабдјевача природним гасом

Постављено у

22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 107. редовној сједници одржаној 22. марта 2019. године утврдила Нацрт правилника о промјени снабђевача природним гасом...

Обавјештење о одржавању 108. редовне сједнице

Постављено у

22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 108. редовну сједницу у петак, 29. марта 2019. године...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч" и одржавању опште расправе

Постављено у

22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 107. редовној сједници одржаној 22.03.2019. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе...

Syndicate content