Skip to Content

Obavještenja

Obavještenje o rješavanju spora - Milošević Velibor, Bratunac

Postavljeno u

20.06.2019.
Na 115. redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2019. godine u Trebinju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Milošević Velibora iz Bratunca, zastupanog od strane dr Predraga Baroša, advokata iz Banje Luke, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina...

Obavještenje o održavanju 115. redovne sjednice

Postavljeno u
16.06.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske obavještava javnost da će održati 115. redovnu sjednicu u četvrtak, 20. juna 2019. godine sa početkom u 11.00 časova...

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj - Mala solarna elektrana „Torič 2“

Postavljeno u

07.06.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 4. juna 2019. godine od privrednog društva "PPA" d.o.o. Banja Luka, Gundulićeva br. 86 Banja Luka, primila kompletan zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 2“...

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj - MHE "Kruševo brdo"

Postavljeno u
10.06.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 28. marta 2019. godine primila od podnosioca zahtjeva „PURE ENERGY“ d.o.o. Кotor Varoš Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani Кruševo brdo ...

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj - MSE „Vlahinja 1“

Postavljeno u

10.06.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 4. juna 2019. godine od podnosioca zahtjeva, Nade Crnogorac iz Gacka, Кazanci bb, primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MSE „Vlahinja 1“...

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj - MSE „MS Solar 1“ i MSE „MS Solar 2“

Postavljeno u

06.06.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 20. maja 2019. godine od privrednog društva „Metering Solutions“ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i konsalting, Banja Luka primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnim postrojenjima MSE „MS Solar 1“ i MSE „MS Solar 2“...

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj - MSE „Кrekavice 1“

Postavljeno u

07.06.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31.5.2019. godine od podnosioca zahtjeva  „SH ENERGY“ d.o.o. Nevesinje primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnom postrojenju MSE „Кrekavice 1“...

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj - MHE "Mlečva"

Postavljeno u

10.06.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31.12.2018. godine od privrednog društva „Green Energy-R“ d.o.o. Bratunac primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnom postrojenju MHE Mlečva...

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj - MHE "Grabovica"

Postavljeno u

10.06.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31.12.2018. godine od privrednog društva „Green Energy-R“ d.o.o. Bratunac primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnom postrojenju MHE Grabovica...

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za proizvodnju el. energije - MHE "Ilomska"

Postavljeno u
06.06.2019.
Društvo sa ograničenom odgovornošću "ELING MALE HIDROELEКTRANE" Teslić, podnijelo je 02.04.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ilomska"...
Syndicate content