Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 114. редовне сједнице

Постављено у
31.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 114. редовну сједницу у четвртак, 6. јуна  2019. године...

Обавјештење о рјешавању спора - Бјеловук Симо, Градишка

Постављено у

23.05.2019.
На 113. редовној сједници одржаној 23.05.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Бјеловук Сима из Горњих Подградаца, општина Градишка, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука...

Обавјештење о рјешавању спора - Видовић Драго, Мркоњић Град

Постављено у

23.05.2019.
На 113. редовној сједници одржаној 23.05.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука...

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије - МХЕ "Грабовица" и МХЕ "Млечва"

Постављено у
24.05.2019.
Друштво са ограниченом одговорношћу "Греен Енергy-Р" Братунац поднијело је дана 31.12.2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Грабовица" и Малу хидроелектрану "Млечва", Општина Братунац...

Обавјештење о утврђивању Нацрта измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање ел. енергијом

Постављено у

23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом - "САРАЈЕВО - ГАС" а.д. Источно Сарајево

Постављено у
20.05.2019.
Привредно друштво "САРАЈЕВО - ГАС" а.д. Источно Сарајево је, на основу члана 43. став 2. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијело Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом...

Обавјештење о одржавању 113. редовне сједнице

Постављено у
17.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 113. редовну сједницу у четвртак, 23. маја 2019. године...

Обавјештење о одржавању 112. редовне сједнице

Постављено у
08.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 112. редовну сједницу у уторак, 14. маја 2019. године, са почетком у 09.00 часова...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Торич 2"

Постављено у
19.04.2019.
"ППА" д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је дана 06.03.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Торич 2"...

Обавјештење о одржавању 111. редовне сједнице

Постављено у
16.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 111. редовну сједницу у понедељак, 22. априла 2019. године...
Syndicate content