Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-193-2/19
Датум: 05.04.2019. године


На основу члана 39. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10 и 7/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је на 109. редовној сједници одржаној 5. априла 2019. године утврдила Нацрт правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом (у даљем тексту: Нацрт Правилника).
У поступку јавног разматрања Нацрта Правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Требињу, дана 15. априла 2019. године у просторијама Регулаторне комисије са почетком у 11.00 часова.
Основни разлог за доношење овог правилника је ступање на снагу Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, број 22/18) којим је прописана обавеза доношења правила о снабдијевању посљедњег избора природним гасом и методологије за утврђивање тарифе за снабдијевање посљедњег избора од стране Регулаторне комисије.
Нацрт Правилника, као и образложење уз Нацрт Правилника стављени су на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије www.реерс.ба. Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на Нацрт Правилника, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Kраљице Јелене Анжујске 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: "регулатор@реерс.ба", најкасније до 18. априла 2019. године.
Kоментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.


                                                                                                 

   Предсједник


                                                                                             Владислав Владичић