Skip to Content

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Подивич"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број: 01-27-5/19
Датум: 04.04.2019. године
 
На основу одредбе члана 17. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији ("Службени гласник Републике Српске", број 112/13, 60/16 и 112/17), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
 
ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о поднесеном 
Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Подивич" 
 
Друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и услуга "БУK", поднио је дана 21.01.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Подивич", општине Источно Но
во Сарајево и Трново.
У поступку обраде захтјева и приложене документације, као и допуне захтјева тражене од стране Регулаторне комисије, утврђено је да је захтјев комплетан и да садржи:
• попуњен оригинални образац Захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије (ОБ.04.22) и
• изјаве и доказе који потврђују наводе из поднесеног захтјева.
Статус умјешача у поступку издавања сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Подивич", Регулаторна комисија може одобрити правном и физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање сертификата. 
Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из наведеног захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре, у писаној форми, на поднесени захтјев који је објављен на интернет страници Регулаторне комисије www.реерс.ба.
Kоментари на поднесени захтјев, као и захтјев за стицање статуса умјешача у поступку достављају се најкасније до 11.04.2019. године на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Kраљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: регулатор@реерс.ба. Kоментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.
                                                                                                         
   Предсједник
 
                                                                                                                 Владислав Владичић