Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ "Млечва"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-508-5/18
Датум: 10. јун 2019. године

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о  подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији  (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње 
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у 
хидроелектрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31.12.2018. године од привредног друштва „Греен Енергy-Р“ д.о.о. Братунац примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу МХЕ Млечва, инсталисане снаге 249,95 кW, укупне планиране нето годишње производње 1.655.000 кWх, а која је изграђена на земљишту означеном као к.ч. бр. 611/3, 603 и 134/1, к.о. Станатовићи и к.о. Млечва, општина Братунац. Захтјев је допуњен 5.3.2018. године када је достављена недостајућа документација, наведена у обавјештењу о некомплетности, а за ово производно постројење је Регулаторна комисија на 114. редовној сједници, одржаној 6. јуна 2019. године донијела Рјешење о издавању сертификата, на основу чега је овај захтјев за одобрење права на подстицај комплетиран.    
Регулаторна комисија размотриће захтјев, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, те ће на једној од наредних редовној сједница донијети коначну одлуку о захтјеву.


                                                                                             Предсједник

                                                                                      Владислав Владичић