Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Kрекавице 1“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-241-3/19
Датум: 7.6.2019. године

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о  подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији  (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14, 43/16 и 29/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње 
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у 
соларној електрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31.5.2019. године од подносиоца захтјева  „СХ ЕНЕРГY“ д.о.о. Невесиње примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МСЕ „Kрекавице 1“. У достављеној документацији је наведено да је инсталисана снага производног постројења 249,5 кW, планирана годишња производња 300.000 кWх, а планирани почетак рада 31. децембра 2019. године. 

Прегледом достављене документације је утврђено да је овај захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај комплетан, те на основу члана 31. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, овим путем обавјештавамо јавност о комплетности захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у МСЕ „Kрекавице 1“. 

                                                                                           

 Предсједник

                                                                                      Владислав Владичић