Skip to Content

Sertifikati

Verzija prilagođena za štampanje

Registar sertifikata za proizvodna postrojenja koja proizvode električnu energiju koristeći obnovljive izvore energije ili u efikasnoj kogeneraciji

Postrojenja koja koriste energetski potencijal vodotokova

Postrojenja koja koriste energiju vjetra

Postrojenja koja koriste energiju koja se dobija iz biomase

Postrojenja koja koriste energiju koja se dobija iz biogasa

Postrojenja koja koriste geotermalnu energiju

Postrojenja koja koriste neakumulisanu sunčevu energiju

Postrojenja koja koriste kombinaciju više obnovljivih izvora energije

Kogenerativna postrojenja