Skip to Content

Постројењa којa користe енергетски потенцијал водотокова

Верзија прилагођена за штампање

Р. бр.

Регистарски број сертификата

Производно постројење

Произвођач

Датум почетка важења сертификата

Рјешење о издавању сертификата

Период важења

1

01-154-04-1/Spp-1-1/13

МХЕ Дивич

Локација: Крушево Брдо, Котор Варош

Номинална снага: 2.283,2 kW

„Елинг МХЕ“ д.о.о. Теслић

22.05.2013.

01-154-15/13/Р-62-72

до 16.02.2027.

2

01-171-04-1/Spp-2-1/16

МХЕ Бистрица Б-5а

Локација: Добро Поље, Калиновик

Номинална снага: 3.930 kW

Друштво за производњу и дистрибуцију електричне енергије "Таубингер електрик" д.о.о. Калиновик

27.06.2016..

01-171-13/16/Р-19-209

до
16.02.2027.

 3

01-722-04-1/Spp-3/12 

МХЕ Штрпци 

Локација: Доња Ријека, општина Рудо

Инсталисана снага: 60 kW

МХЕ Штрпци
Чедомир Лаловић 

 31.05.2012.

 01-722-13/11

15 година 

01-580-04-1/Spp-4-1/14

 МХЕ Сућеска Р-С-1
МХЕ Сућеска Р-С-2

Локација: Стргачина, општина Рудо

Инсталисана снага: 3.029 kW
МХЕ Сућеска Р-С-1: 2 х 965 kW = 1.930 kW

МХЕ Сућеска Р-С-2: 1 х 1.099 kW = 1.099 kW

 "ЕРС" мале хидроелектране д.о.о. Бања Лука

26.02.2014. 

01-580-13/13/P-79-47

до
11.07.2027.

5

01-318-04-1/Spp-5/13

МХЕ Новаковићи
Локација: Новаковићи, општина Кнежево

Инсталисана снага:
5.770 kW

"ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

24.01.2013.

01-318-21/12

15 година

6

01-355-04-1/Spp-6-1/16

МХЕ Жираја
Локација: Бијело Бучје, општина Теслић

Инсталисана снага:
410 kW

"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи

26.07.2016.

01-355-12/16/Р-21-227

до 13.02.2028.

7

01-52-04-1/Spp-15-1/16

МХЕ "Велика Јасеница"
Локација: Блатница, општина Теслић

Инсталисана снага: 650 kW 

"MEGA ELEKTRIK" а.д. Бања Лука

26.05.2016.

01-52-12/16/Р-16-166

до 12.03.2029.

8

01-134-04-1/Spp-18/14

МХЕ "Отеша Б-О-2"
Локација: на земљишту утврђеном локацијским условима бр. 15.02-364-91/12 од 5.9.2012.
општина Фоча

Инсталисана снага: 992 kW 

"ОТЕША" мале електране д.о.о. Фоча

21.05.2014.

01-134-13/14/Р-84-146

15 година

9

01-203-04-1/Spp-19/14

МХЕ "Грабовичка ријека"
Локација: на дијелу к.ч. бр. 2623 (водозахват), на дијелу к.ч. бр. 1823, 1827, 1876/3 и 2631/1 (цјевовод у дужини 1727 метара), на к.ч. бр. 1628 и 1629/1 (машинска зграда) све к.о. Грабовица, општина Котор Варош

Инсталисана снага: 785 kW 

"E-PROMET" д.о.о. Котор Варош

26.06.2014.

01-203-12/14/Р-86-190

15 година

10

01-252-04-1/Spp-33/15

МХЕ "Иломска"
Локација - на к.ч. бр. 11/79-2, 11/79-3 к.о. Бенићи, 5/7 к.о. Ђенићи и 1/1 и 923 к.о. Корићани, Општина Кнежево
инсталисана снага 4.950  kW
(агрегат бр. 1-3.300 kW и агрегат бр. 2-1650 kW)

Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Теслић

31.03.2015.

01-252-12/14/Р-105-66

15 година

 11

01-356-04-1/16/Spp-34-1/16

Мала хидроелектрана "Жежеља"
Локација - на к.ч. бр. 218/15 и218/16 к.о. Блатница, Општина Теслић
инсталисана снага 300 kW 

"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи

26.07.2016.

01-356-8/16/Р-21-228

до 14.05.2030.

12

01-211-04-1/Spp-40-1/18

Мала хидроелектрана "Устипрача"
Локација - општина Рогатица и Ново Горажде
инсталисана снага 6.900 kW
(агрегат бр.1 - 3.450 kW и агрегат бр. 2 - 3.450 kW)

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину "ХИДРОИНВЕСТ"

01.06.2018.

01-211-6/18/Р-80-131

до 16.10.2030.

13

01-413-04-1/Spp-43-1/16

Мала хидроелектрана "Запеће"

Локација - на земљишту утврђеном локацијским условима број: 15.02-364-240/13 од 11.10.2013. године и на земљишту означеном као к.ч. број 7/66-2, 7/73-3, дио 7/115 и дио 7/116, К.О. Макарићи, Општина Кнежево
инсталисана снага 3.877 kW
(агрегат бр. 1-2.529 kW и агрегат бр. 2-1.348 kw)

"ЕХЕ" друштво за производњу, развој и трговину д.о.о.
Бања Лука

17.11.2016.

01-413-10/16/Р-31-331

до 22.01.2031.

14

01-555-04-1/Spp-45/16

МХЕ "Отоке 1"
Локација - Попуже, Јањске Отоке бр 1, К.О. Грабовица, листа непокретности 345, к.ч. 46 и к.ч. 47, Општина Шипово
инсталисана снага 32 kW

Мала хидроелектрана "Отоке 1" Славко Пиљић, с.п. Шипово

03.03.2016.

01-555-13/15/Р-05-78

15 година

15

01-402-04-1/Spp-46/16

МХЕ "Месићи - Нова"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 128/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 1650 и 2027 к.о. Месићи, Општина Рогатица
инсталисана снага 4.897,5 kW
(агрегат бр. 1 - 1.632,5 kW, агрегат бр. 2 - 1.632,5 kW и агрегат бр. 3 - 1.632,5 kW)

Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

29.03.2016.

01-402-10/15/Р-09-125

15 година

16

01-350-04-1/Spp-55/16

МХЕ "До"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 678/14, 687/16, 678/17, 691/12, 691/16, 691/15, 691/14, 691/13, 712/5, 711/4,710/6, 713,714,715,716,687/15,687/17,687/18,678/15,622/1,
622/2 и 619/1  К.О. Битуња и К.О. Хргуд, Општина Берковићи
инсталисана снага 2.000 kW

Друштво са ограниченом одговорношћу "СТРАЈКО" д.о.о. Требиње

06.10.2016.

01-350-10/16/Р-27-293

15 година

17

01-607-04-1/Spp-58/17

МХЕ "БК2"
Локација - на земљишту означеном као парцеле к.ч. број 1827/3 К.О. Јелеч и к.ч. број 1104/2 К.О. Пољице (водозахват) и к.ч. број 825/2 К.О. Пољице (машинска зграда), Општина Фоча
инсталисана снага 250kW
(агрегат бр. 1-160kW и агрегат бр. 2-90kW)

КРУПИЦА мале хидроелектране друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију електричне енергије

13.02.2017.

01-607-12/16/Р-37-25

15 година

18

01-650-04-1/Spp-59/17

МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 1146 и 1335 К.О. Миљевина, и на земљишту означеном као к.ч. бр. 159, 164, 165 и 350 К.О. Јелеч, Општина Фоча
инсталисана снага 4.980 kW
(агрегат бр. 1 - 3.600 kW и агрегат бр. 2 - 1.380 kW)

"ЕЛЕКТРОС" друштво са ограниченомо одговорношћу за производњу и трговину Бања Лука

13.04.2017.

01-650-12/16/Р-42-72

15 година

19

01-166-04-1/Spp-61/17

МХЕ "Јована"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 597/3, 597/4, 597/7 и 597/8 К.О. Рупово Брдо (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 2149/1, 2149/7 и 2149/8 К.О. Дервента (стари премјер) , Општина Милићи
инсталисана снага 944 kW
(агрегат бр. 1 - 571 kW и агрегат бр. 2 - 373 kW 

Друштво за производњу, трговину и услуге "Електро - Јована" д.о.о. Милићи

04.05.2017.

01-166-12/17/Р-45-106

15 година

20

01-333-04-1/Spp-65/17

МХЕ "Пакленица"
Локација - на земљишту и то: машинска радионица на к.ч. број 39/2 (нови премјер) К.О. Рјечица, водозахват број 1 на ријеци Пакленици на к.ч. број 1548/2, 1548/3 и 1548/4 (нови премјер) К.О. Доња Пакленица и водозахват број 2 на ријеци Криваји на к.ч. број 2419/2 К.О. Доња Пакленица и к.ч. број 539/2 К.О. Рјечица, Град Добој
инсталисана снага 245 kW

МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

27.07.2017.

01-333-11/17/Р-52-180

15 година

21

01-482-04-1/Spp-68/17

МХЕ "Штедрић"
Локација – на подручју села Башићи, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2771/5, 2798/2, 2843/2, 2799/2, 2597/2, 2597/1, 2771/1, 2799/1, 2764, 2855 и 2853 К.О. Дервента, што одговара к.ч. бр. 1380/32, 1380/33, 1380/35, 1380/34 К.О. Васиљ и 2431/9 К.О. Дервента (стари премјер), Општина Милићи
- инсталисана снага 850 kW
- планирана годишња производња 3.540 MWh

 

Друштво са ограниченом одговорношћу
"ZEMX" Сребреница

28.12.2017.

01-482-12/17/Р-66-297

15 година

22

01-492-04-1/Spp-70/18

Мала хидроелектрана "Црквина"
Локација - у Угодновићима, на земљишту означеном као к.ч. бр. 860/221 и 860/222 К.О. Угодновић (СП Угодновић), и к.ч. бр. 938/1 и 938/245 К.О. Очауш 1 (СП Очауш), Општина Теслић
Инсталисана снага: 249 kW
Планирана годишња производња: 970 МWh

Друштво са ограниченом одговорношћу
"ТЕСЛА" за трговину на велико и мало, увоз-извоз, инжињеринг и услуге Модрича

17.01.2018.

01-492-1/17/P-67-6

15 година

23

01-500-04-1/Spp-73/18

Мала хидроелектрана "Жираја II"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. број 127/8, дио 87/6 и 156/2 К.О. Бијело Бучје, Општина Теслић
Инсталисана снага 885 kW (агрегат бр. 1 - 310 kW и агрегат бр. 2 - 575 kW)
Планирана годишња производња 2.400 MWh

"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи

16.02.2018.

01-500-13/17/R-70-31

15 година

24

01-137-04-1/Spp-74/18

Мала хидроелектрана "Јелеч"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 165, 167, 356, 1339, 1785, 2862, 2339, 2858, 2858/3 К.О. Јелеч, Општина Фоча
(агрегат бр. 1 - 3.450 kW и агрегат бр. 2 - 1.500 kW)
Планирана годишња производња 18.000 MWh

"Петрол хидроенергија" д.о.о. Теслић

27.03.2018.

01-137-13/18//R-74-75

15 година

25

01-57-04-1/Spp-75/18

Мала хидроелектрана "Чемерно"
Локација - Чемерно, водозахват на дијеловима парцела означених као к.ч. бр. 1287 и к.ч. бр. 1293 К.О. Дражљево 1, цјевовод на дијеловима парцела к.ч. бр. 1293 и к.ч. бр. 2418/3 К.О. Дражљево 1, у просторном обухвату РП "Канал", Општина Гацко
Инсталисана снага 200 kW
Планирана годишња производња 864 МWh

Привредно друштво "Страјко-Инжењеринг" д.о.о. Требиње

12.04.2018.

01-57-17/18/Р-76-87

15 година

26

01-50-04-1/Spp-76/18

Мала хидроелектрана "Дуб"
Локација - територија Општине Рогатица
Инсталисана снага 9.400 kW
(агрегат бр. 1 - 4.700 kW и агрегат бр. 2 - 4.700 kW)
Планирана годишња производња 44.160 МWh

"Хидроинвест" д.о.о. Рогатица

01.06.2018.

01-50-12/18/Р-80-130

15 година

27

01-209-04-1/Spp-77/18

Мала хидроелектрана "Медна"
Локација - територија Општине Мркоњић Град и Општине Рогатица
Инсталисана снага 4.900 kW
Планирана годишња производња 18.400 МWh

"Л.С.Б Електране" д.о.о. Бања Лука

07.06.2018.

01-209-10/18/Р-82-140

15 година

28

01-123-04-1/Spp-78/18

Мала хидроелектрана "Испод Кушлата"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 12223/2, 13712/4, 13712/3, 13712/5, к.о. Каменица, к.ч. бр. 1225/4, 1225/3, 1225/5 и 671/2, к.о. Дрињача, Град Зворник
Инсталисана снага 978 kW
Планирана годишња производња 6.500 МWh

"ETA Energy" д.о.о. Зворник

21.06.2018.

01-123-16/18/Р-84-150

15 година

29

01-374-04-1/Spp-81/18

Мала хидроелектрана "Богатићи Нова"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 908, 907, 905/3, 1340, 1179, 1338, 1238 и 1239/1, к.о. Јабланица, Општина Трново
Инсталисана снага 9.960 kW
Планирана годишња производња 40.541,63 МWh

Мјеšоviti hоlding ''ЕRS'' – МP а.d. Тrеbinjе – ZP ''Еlеktrоdistribuciја'' а.d. Pаlе

14.12.2018.

01-374-9/18/Р-98-282

15 година

30

01-476-04-1/Spp-82/19

Мала хидроелектрана "Бочац 2"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 42/19-4 к.о. Сурјан-Бочац, Општина Мркоњић Град
Инсталисана снага 9.990 kW
Планирана годишња производња 41.603 МWh

Мјеšоviti hоlding ''ЕRS'' – МP а.d. Тrеbinjе – ZP ''Хидроелектране на Врбасу'' а.d. Мркоњић Град

07.02.2019.

01-476-12/18/Р-102-14

15 година

31

01-456-04-1/Spp-84/19

Мала хидроелектрана "Студена 2"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. број 860/1, 860/220 К.О. Угодновић (СП Угодновић) и к.ч. број 1241/1 и 1241/136 К.О. Бијело Бучје (СП Бијело Бучје),
Општина Теслић
Инсталисана снага 249 kW
Планирана годишња производња 1.050 МWh

Друштво са ограниченом одговорношћу "ГМ ЕНЕРГИЈА" Теслић

20.03.2019.

01-456-13/18/Р-106-46

15 година

32

01-27-04-1/Spp-85/19

Мала хидроелектрана "Подивич"
Локација - на територији општина Источно Ново Сарајево и Трново
инсталисана снага 995 kW
Планирана годишња производња 4.803 МWh

Друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и услуга "БУК"

14.05.2019.

01-27-14/19/Р-112-118

15 година

33

01-113-04-1/Spp-87/19

МХЕ "Крушево Брдо"
Локација - на земљишту и то, водозахват на дијелу парцела означених као к.ч. 1022 и к.ч. 1025 К.О. Крушево Брдо1, затим к. ч. 967 и к.ч. 985 К.О. Крушево Брдо 2, цјевовод положен у труп постојећег пута на дијеловима парцела означениих као к..ч. 297, к.ч. 1022 и к.ч. 1025 К.О. Крушево Брдо 2 и машинска зграда на парцели означеној као к.ч. 297 К.О. Крушево Брдо 1, Општина Котор Варош
инсталисана снага 265 kW
Планирана годишња производња 1.495 МWh

PURE ENERGY д.о.о. Котор Варош

06.06.2019.

01-113-14/19/Р-114-134

15 година

34

01-507-04-1/Spp-88/19

МХЕ "Грабовица"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. (стари премјер) број 567 и 227 К.О. Вранешевићи, Општина Братунац
инсталисана снага 249,9 kW
Планирана годишња производња 1.655 МWh

Друштво са ограниченом одговорношћу "Green Energy - R" Братунац

06.06.2019.

01-507-12/18/Р-114-135

15 година

35

01-509-04-1/Spp-89/19

МХЕ "Млечва"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. (стари премјер) број 611/3 и 603 К.О. Станатовићи и к.ч. (стари премјер) број 134/1 К.О. Млечва, Општина Братунац
инсталисана снага 249,9 kW
Планирана годишња производња 1.655 МWh

Друштво са ограниченом одговорношћу "Green Energy - R" Братунац

06.06.2019.

01-509-10/18/Р-114-136

15 година