Skip to Content

Постројења којa користe енергију која се добија из биомасе

Верзија прилагођена за штампање

 Постројења којa користe енергију која се добија из биомасе

Р. бр.

Регистарски број сертификата

Производно постројење

Произвођач

Датум почетка важења сертификата

Рјешење о издавању сертификата

Период важења

1

01-424-04-1/Spp-56/16

Когенеративно постројење на биомасу "Нова Топлана"
Локација - у индустријској зони Целпак у Приједору, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2985/11 и 2985/16 и 2985/151 К.О. Приједор 1 (нови премјер), што одговара к.ч. број 35/5, 841/1, 841/2 и 841/20 К.О. СП Приједор (стари премјер), Град Приједор
инсталисана снага 250 kW
номинална снага мотора - 250 kW
номинална снага
генератора - 313 kVA

"ТОПЛАНА" акционарско друштво Приједор

06.10.2016.

01-424-12/16/Р-27-289

5 година

2