Skip to Content

Постројења која користе неакумулисану сунчеву енергију

Верзија прилагођена за штампање

 

Р. бр.

Регистарски број сертификата

Производно постројење

Произвођач

Датум почетка важења сертификата

Рјешење о издавању сертификата

Период важења

1

01-323-04-1/Spp-7/13

МСЕ Прњавор 1
Локација:
На крову објекта фирме "Auto-In" д.о.о. Прњавор, Општина Прњавор

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 26,88 kWp (DC); инвертори 30 kW (AC)

"Auto-In" друштво са ограниченом одговорношћу Прњавор

31.10.2013.

01-323-23/13/Р-71-206

15 година

2

01-346-04-1/Spp-8/13

МСЕ Фратело 1
Локација:
На крову пословног објекта фирме "Fratello Trade" а.д. Бања Лука, Општина Бања Лука

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 42,75 kWp (DC); инвертори 45 kW (AC)

"Fratello Trade" Предузеће за производњу, промет и услуге а.д. Бања Лука

31.10.2013.

01-346-20/13/Р-71-207

15 година

 3

01-425-04-1/Spp-9/13

СЕ Солар 1
Локација:
На крову објекта пекаре "Марић" у Улици Војводе Путника бр. 58, Општина Козарска Дубица

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 49,92 kWp (DC); инвертори 49 kW (AC)

Програмирање - енергетика "Titanium Power" д.о.о. Козарска Дубица

31.10.2013.

01-425-12/13/Р-71-208

15 година

4

01-434-04-1/Spp-10/13

Соларна фотонапонска електрана "Рафинерија уља Модрича"
Локација:
На крову објекта "РУМ одржавање" у Улици Војводе Степе Степановића бр. 49, у индустријском кругу "Рафинерије уља Модрича", Општина Модрича

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 441х250 Wp = 110,25 kWp (DC); инвертори 7х15 kW = 105 kW (AC)

Акционарско друштво за производњу, препраду и промет деривата нафте "Рафинерија уља Модрича" Модрича

12.12.2013.

01-434-12/13/Р-74-242

15 година

5

01-450-04-1/Spp-11/13

СЕ "Црњелово 1"
Локација:
На земљишту, парцела к.ч. број 3278 к.о. Црњелово Горње, Бијељина

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 44х230 Wp = 10,12 kWp (DC); инвертори 1х10 kW = 10 kW (AC)

Друштво са ограниченом одговорноћу "TURN KEY PROJECT" Горње Црњелово бб, Бијељина

12.12.2013.

01-450-12/13/Р-74-243

15 година

6

01-600-04-1/Spp-12/14

МСЕ ГЛАМОЧАНИ
Локација: на крову стамбеног објекта (куће) у Улици Стевана Сремца бр. 32, Гламочани, Град Бања Лука
Инсталисана снага: фотонапонски модули 40 х 240 Wp = 9,6 kWp (DC); инвертори 1х12,5 kW = 12,5 kW (AC)

Висока школа
"BANJA LUKA COLLEGE" Бања Лука

26.02.2014.

01-600-12/13/Р-79-48

15 година

7

01-601-04-1/Spp-13/14

МСЕ "BLC"
Локација: на крову пословног објекта Високе школе "Banja Luka College" Бања Лука, у Улици Милоша Обилића бр. 30, Град Бања Лука
Инсталисана снага: фотонапонски модули 84 х 240 Wp = 20,16 kWp (DC); инвертори 1х20 kW = 20 kW (AC)

Висока школа
"BANJA LUKA COLLEGE"
Бања Лука

26.02.2014.

01-601-11/13-Р-79-49

15 година

8

01-617-04-1/Spp-14/14

МСЕ Борик
Локација: на крову постојећег обојекта бензинске станице у Улици Булевар Српске војске бр. 3, Град Бања Лука
Инсталисана снага: фотонапонски модули 70 x 175 Wp = 12,25 kWp (DC); инвертори 1х12,5 kW = 12,5 kW (AC)

Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса "NESTRO PETROL" Бања Лука

26.02.2014.

01-617-13/13/Р-79-50

15 година

9

01-31-04-1/Spp-16/14

СЕ Сантинг 1
Локација: на крову објекта 15. "ФАМОС - КОРАН" у Палама у оквиру Регулационог плана индустријске зоне "ФАМОС" РО "КОРАН", к.ч. 3946/6 к.о. Пале Град;2542/30 к.о. Пале, Општина Пале
Инсталисана снага: фотонапонски модули 207 x 240 Wp = 49,68 Wp (DC); инвертори 3х17 kW = 51 kW (AC)

Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање, инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину "САНТИНГ" Пале

10.04.2014.

01-31-13/14/Р-82-96

15 година

10

01-32-04-1/Spp-17/14

СЕ Сантинг 2
Локација: на крову објекта 16. "ФАМОС - КОРАН" у Палама у оквиру Регулационог плана индустријске зоне "ФАМОС" РО "КОРАН", к.ч. 3946/6 к.о. Пале Град;2542/30 к.о. Пале, Општина Пале
Инсталисана снага: фотонапонски модули 207 x 240 Wp = 49,68 Wp (DC); инвертори 3х17 kW = 51 kW (AC)

Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање, инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину "САНТИНГ" Пале

10.04.2014.

01-32-11/14/R-82-97

15 година

11

01-328-04-1/Spp-20/14

СЕ Солар 2
Локација: на јужном дијелу крова објекта предузећа "Кондић Комерц" у Козарској Дубици у Улици Краља Петра Првог Ослободиоца бб, на земљишту означеном као к.ч. 287/10 уписано у зк. ул. бр. 357 К.О. Козарска Дубица, а што по катастру одговара к.ч. бр. 958/244 уписано у Ин. бр. 938 К.О. Козарска Дубица-2, Општина Козарска Дубица
Инсталисана снага: фотонапонски модули 184 x 270 Wp = 49,68 kWp (DC); инвертори 3х16,65 kW = 49,95 kW (AC)

Програмирање - енергетика "TITANIUM POWER" д.о.о. Козарска Дубица

28.08.2014.

01-328-12/14/Р-89-235

15 година

12

01-329-04-1/Spp-21/14

СЕ Солар 3
Локација: на јужном дијелу крова објекта предузећа "Ђуђевић" д.о.о. у Козарској Дубици у Улици Острошка бб, на земљишту означеном као к.ч. 334/3 и 334/165 уписано у зк. ул. бр. 1508 К.О. Козарска Дубица, а што по катастру одговара к.ч. бр. 958/287 уписано у Ин. бр. 2160 К.О. Козарска Дубица-2, Општина Козарска Дубица
Инсталисана снага: фотонапонски модули 180 x 275 Wp = 49,50 kWp (DC); инвертори 3х16,65 kW = 49,95 kW (AC)

Програмирање - енергетика "TITANIUM POWER" д.о.о. Козарска Дубица

28.08.2014.

01-329-8/14/Р-89-236

15 година

13

01-294-04-1/Spp-22/14

Соларна електрана "Мартић"
Локација:
На крову поткровља стамбено-пословног објекта изграђеног на к.ч. 374/29 К.О. Дервента 2, у  улици Укринска, у обухвату Регулационог плана "Блок градски" Општина Дервента

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 43х195 Wp = 8,385 kWp (DC); инвертори 1x12,5=12,5 kW (AC)

Самостални привредник "Соларна енергија - Мартић", власник Гордана Мартић, Дервента

10.09.2014.

01-294-12/14/R-90-247

15 година

14

01-327-04-1/Spp-23/14

Мала соларна електрана "Woll"
Локација:
На крову постојећег стамбеног објекта изграђеног на к.ч. 919/6 К.О. Врућица 1, у Гомјеници, општина Теслић

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 38х240 Wp = 9,12 kWp (DC); инвертори 1x10=10 kW (AC)

"ETMax" д.о.о. Бања Лука

16.10.2014.

01-327-12/14/P-92-259

15 година

15

01-398-04-1/Spp-24/14

Мала соларна електрана "Мадра 1"
Локација:
На крову производног објекта у Челинцу у Улици Цара Лазара, изграђеног на к.ч. 786/5, уписана у пл. бр. 1471 К.О. Челинац Доњи, општина Челинац

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 198х250 Wp = 49,50 kWp (DC); инвертори 3x15=45 kW (AC)

"МАДРА" д.о.о. Челинац

06.11.2014.

01-398-12/14/Р-93-280

15 година

16

01-399-04-1/Spp-25/14

Мала соларна електрана "Мадра 2"
Локација:
На крову производног објекта у Челинцу у Улици Цара Лазара, изграђеног на к.ч. 786/14, уписана у пл. бр. 1471 К.О. Челинац Доњи, и на крову производног објекта који је изграђен на земљишту к.ч. 786/15 уписана у листу непокретности бр. 666 к.о. Челинац Доњи, општина Челинац

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 198х250 Wp = 49,50 kWp (DC); инвертори 3x15=45 kW (AC)

"МАДРА" д.о.о. Челинац

06.11.2014.

01-399-9/14/Р-93-281

15 година

17

01-413-04-1/Spp-26/14

Мала соларна електрана "Тесла 1"
Локација:
На крову производног објекта изграђеног на земљишту означеног као к.ч. 899 и к.ч. 900/2, по новом премјеру, к.о. Кладари, уписано у ЗК уложак бр. 5, Општина Модрича

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 480х255 Wp = 122,40 kWp (DC); инвертори 8x15=120 kW (AC)

"Тесла" д.о.о. Модрича

06.11.2014.

01-413-11/14/Р-93-282

15 година

18

01-414-04-1/Spp-27/14

Мала соларна електрана "Тесла 2"
Локација:
На крову производног објекта изграђеног на к.ч. 899 и к.ч. 900/2, по новом премјеру к.о. Кладари, уписано у ЗК уложак бр. 5, Општина Модрича

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 480х255 Wp = 122,40 kWp (DC); инвертори 8x15=120 kW (AC)

"Тесла" д.о.о. Модрича

06.11.2014.

01-414-8/14/Р-93-283

15 година

19

01-13-04-1/Spp-28-1/17

СФЕ "ПОДГРАБ 1"
На крову пољопривредних објеката - фарма свиња (објекат 1, објекат 2, "штала 1" и пољопривредни објекат) у Подграбу, Мракањ, на земљишту означеном као к.ч. 528/2, 528/5 и 528/4 к.о. Прача Доња, Општина Пале

Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 998х250 Wp = 249,50 kWp (DC); инвертори 1x10 kW+9х27,6 =258,4 kW (AC)

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге M FARM д.о.о. Пале

01.03.2017.

01-13-6/17/Р-38-34

до 26.12.2029.

20

01-503-04-1/Spp-30/15

МСЕ "Новаковић"
На земљишту означеном као к.ч. бр. 307/1 и 307/2 к.о. Горњи Вијачани (нови премјер), општина Прњавор

Инсталисана снага:
фотонапонски модули 972x255 Wp = 247,86 kWp (DC); инвертори 9x10 kW + 9x15 kW = 225 kW (AC)

"Бесједа" д.о.о. Бања Лука

29.01.2015.

01-503-11/14/Р-100-3

15 година

21

01-331-04-1/Spp-29/15

МСЕ "Verano"
Локација - на крововима стамбено - пословног и пословног објекта (главни објекат и радионица), у Суботичкој уллици бб у Банја Луци, на земљишту означеном као к.ч. број 12/1, к.о. Буџак ( нови премјер), Град Бања Лука
инсталисана снага
фотонапонски модули 200x240 Wp = 48 kWp (DC);
инвертори 2x15 kW + 2x10 kW = 50kW (AC)

"VERANO MOTORS" д.о.о., Бања Лука

29.01.2015.

01-331-12/14/Р-100-2

15 година

22

01-543-04-1/Spp-31/15

МСЕ "ЏУНГЛА" Локација - на крову купалишне зграде постојећег објекта спортско рекреативног центра "ЏУНГЛА" у Добоју изграђеном на парцели означеној као к.ч. број 5342/3 К.О.Добој (нови премјер) што одговара к.ч. број 783/5 (стари премјер) К.О.Добој, Град Добој
инсталисана снага
фотонапонски модули 754x250 Wp = 188,5 kWp (DC)
инвертори 10x15 kW + 2x15 kW = 184 kW (AC)

"ЏУНГЛА" Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство, трговину, спорт, рекреацију, информисање и маркетинг, Добој

27.02.2015.

01-543-11/14/Р-102-30

15 година

23

01-85-04-1/Spp-32/15

МСЕ "Брегови"
Локација - на крову пословног објекта Регулаторне комисије за енергетику Ребублике Српске у Улици Краљице Јелене Анжујске број 7, на локалитету Брегови, К.О. Требиње, број парцеле (стари премјер) 1797/11 односно број парцеле (нови премјер) 2303/4, број 3.К. Ул. 3846, Град Требиње
инсталисана снага
фотонапонски модули 80x250 Wp = 20 kWp (DC);
инвертори 2x10 kW = 20 kW (AC)

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Требиње

15 година

01-85-18/15/Р-105-67

24

01-120-04-1/Spp-35/15

Мала соларна електрана Фратело 2
Локација - на преосталом дијелу површине крова пословног објекта у насељу Рамићи, лоцираном на земљишту означеном као к.ч. број 145/6 К.О. Рамићи (стари премјер), а што одговара к.ч. број 556/9 К.О. Рамићи (нови премјер), Град Бања Лука
инсталисана снага
фотонапонски модули 428x250 Wp = 107 kWp (DC)
invertori 7x15 kW = 105 kW (AC)

"FRATELLO TRADE" Предузеће за производњу, промет и услуге а.д. Бања Лука

12.06.2015.

01-120-13/15/Р-109-110

15 година

25

01-270-04-1/Spp-36/15

Мала соларна електрана "Солар 1"
Локација - на крову пословног објекта власништво "Никпром" д.о.о. Билећа, а који је лоциран на земљишту означеном као к.ч. бр. 2962/30 К.О. Билећа (стари премјер), Општина Билећа
инсталисана снага
фотонапонски модули 980x255 Wp = 249,9 kWp (DC);
инвертори 16x15 kW = 240 kW (AC)

Привредно друштво "Солар 1" друштво са ограниченом одговорношћу Билећа

12.06.2015.

01-270-12/15/Р-109-112

15 година

26

01-322-04-1/Spp-37/15

Соларна електрана "Неутрон 1"
Локација - на постојећем објекту спортске школске дворане Основне школе "Вук Караџић" у Бијељини на земљишту означеном у земљишнокњижном извадку као парцела број 3517, уписана у зк уложак број 779 К.О.. Бијешина 2, Град Бијељина
инсталисана снага
фотонапонски модули 718x255 Wp = 183,09 kWp (DC)
инвертори 12x15 kW = 180 kW (AC)

"МPM ENERGY" д.о.о. за производњу и трговину електричном енергијом експорт - импорт Трн, Лакташи

12.06.2015.

01-322-10/15/Р-109-111

15 година

27

01-304-04-1/Spp-38/15

Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 2695 К.О. Билећа - Град (нови премјер) односно 2/174 К.О. Билећа (стари премјер), Општина Билећа
инсталисана снагаа
фотонапонски модули 148x250 Wp = 37  kWp (DC);
инвертори 1x20 kW + 1x27,6 kW = 47,6 kW(AC);

Предузеће за унутрашњу и спољну трговину "059" д.о.о. Билећа

28.08.2015.

01-304-13/15/Р-112-150

15 година

28

01-389-04-1/Spp-39/15

Мала соларна електрана "БМБ ДЕЛТА"
Локација: на крову пословног објекта изграђеног на земљишту означеном као к.ч. број 1862/74 К.О. Градишка-село, Општина Градишка
Инсталисана снага
фотонапонски модули 200x250 Wp = 50 kWp (DC);
инвертори 1x4,6 kW + 3x15 kW = 49,6 kW (AC);

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге " БМБ ДЕЛТА"
Градишка, Јабланица

24.09.2015.

01-389-12/15/Р-114-181

15 година

29

01-507-04-1/Spp-41/15

СФЕ "Турменти 1"
Локација: на земљишту означеном на локацији Турменти - Зубци, К.О. СП Зубци, број парцеле (стари премјер) 1322/112, Град Требиње
Инсталисана снага
фотонапонски модули 999x250 Wp = 249,75 kWp (DC);
инвертори 9x27,6 kW = 248, 4 kW (AC);

Привредно друштво "ЕНЕРГАНА" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње

26.11.2015.

01-507-11/15/Р-118-231

15 година

30

01-508-04-1/Spp-42/15

СФЕ "Турменти 2"
Локација: на земљишту означеном на локацији Турменти - Зубци, К.О. СП Зубци, број парцеле (стари премјер) 1322/112, Град Требиње
Инсталисана снага
фотонапонски модули 999x250 Wp = 249,75 kWp (DC);
инвертори 9x27,6 kW = 248, 4 kW (AC);

Привредно друштво "ЕНЕРГАНА" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње

26.11.2015

01-508-9/15/Р-118-232

15 година

 31

01-468-04-1/Spp-44/16

МСЕ "HERTEX"
Локација - на крову стамбеног објекта, израђеног на грађевинској парцели означеној као к.ч. 1656/1, 1656/2, 1657/2 и 1657/4 по новом односно к.ч. 11/23, 11/280, 11/385 по старом премјеру К.О. Модрича, уписана у 3К уложак број: 510 и 1582, Општина Модрича
Инсталисана снага
фотонапонски модули 40x250 Wp = 10 kWp (DC);
инвертори 1x10 kW = 10 kW (AC)

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге "HERTEX" Модрича

18.02.2016.

01-468-14/15/Р-04-53

15 година

32

01-69-04-1/Spp-47/16

МСЕ "Тривас"
Локација - на крову производног објекта који је изграђен на земљишној парцели означеноој као к.ч. број 36/3 К.О. Вучијак (нови премјер), што по старом премијеру одговара к.ч. број 1181/306 К.О. Прњавор, Општина Прњавор
инсталисана снага
фотонапонски модули 195x250 Wp= 48,75 kWp (DC);
инвертори 2x15 kW + 1x17 kW = 47 kW (АC)

Месна индустрија "МИ ТРИВАС" д.о.о. Прњавор

05.04.2016.

01-69-12/16/Р-10-129

15 година

33

01-205-04-1/Spp-48/16

МСЕ "Атлантик"
Локација - на крову пословног објекта, спратности П, Су+П, П+1 и Су+П+1, у улици Јована Бијелића бб у Бањој Луци, на земљишту означеном као к.ч. бр. 110/1 К.О. Новаковићи (нови премјер), Град Бања Лука
инсталисана снага
фотонапонски модули 600x260 Wp=156 kWp (DC);
инвертори 10x15 kW=150 kW (AC)

"ETMax" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука

05.04.2016.

01-205-13/16/Р-10-130

15 година

34

01-294-04-1/Spp-49/16

СФЕ "Турменти 3"
Локација - на земљишту означеном на локацији Турменти - Зубци, К.О. СП Зубци, број парцеле (стари премјер) 1322/112, Град Требиње
инсталисана снага
фотонапонски модули 999x250 Wp = 249,75 kWP (DC)
инвертори 9x27,6 kW = 248,4 kW (AC)

Привредно друштво "ЕНЕРГАНА" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње

26.05.2016.

01-294-12/16/Р-16-167

15 година

35

01-295-04-1/Spp-50/16

СФЕ "Турменти 4"
Локација - на земљишту означеном на локацији Турменти - Зубци, К.О. СП Зубци, број парцеле (стари премјер) 1322/112, Град Требиње
инсталисана снага
фотонапонски модули 999x250 Wp = 249,75 kWp (DC)
инвертори 9X27,6 kW = 248,4 kW (AC)

Привредно друштво "ЕНЕРГАНА" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње

26.05.2016.

01-295-9/16/Р-16-168

15 година

36

01-344-04-1/Spp-51/16

СЕ "Солар 4"
Локација - на крову зграде "Дома здравља" у Козарској Дубици у улици Проте Вујасиновића бб, лоциране на земљишту означеном као к.ч. број 402 уписаном у лн. број 2 К.О. Козарска Дубица-2, Општина Козарска Дубица
инсталисана снага
фотонапонски модули 150x330 Wp = 49,50 kWp (DC)
invertori 3x17 kW = 51 kW (AC)

Програмирање - енергетика "TITANIUM POWER " д.о.о. Козарска Дубица

24.06.2016.

01-344-13/16/Р-18-193

15 година

37

01-345-04-1/Spp-52/16

СЕ "Солар 5"
Локација - на крову зграде предузећа Машинске радионице "Шувак" у Козарској Дубици у улици Иве Андрића бб, лоциране на земљишту означеном као к.ч. број 976/174 уписаном у зк.ул. број 6291 К.О. Козарска Дубица, а што по катастру одговара к.ч. број 1824/5 уписано у лн. број 2303 К.О. Козарска Дубица -2, Општина Козарска Дубица
инсталисана снага
фотонапонски модули 151x330 Wp = 49,83 kWp (DC)
инвертори 3x17 kW =51 kW (AC)

Програмирање - енергетика "TITANIUM POWER " д.о.о. Козарска Дубица

24.06.2016.

01-345-9/16/Р-18-194

15 година

38

01-379-04-1/Spp-53/16

МСЕ "TESLA 3"
Локација - на крову административног објекта "TESLA" изграђеног на грађевинској парцели означеној као к.ч. бр. 899 по новом односно к.ч. 286 по старом премјеру К.О. Кладари, уписана ЗК уложак број 5, Општина Модрича
инсталисана снага
фотонапонски модули 293x265 Wp = 77,645 kWp (DC);
инвертори 5x15 kW = 75 kW (AC)

Друштво са ограниченом одговорношћу "TESLA" за трговину на велико и мало, увоз - извоз, инжињеринг и услуге Модрича

18.08.2016.

01-379-13/16/Р-22-244

15 година

39

014-368-04-1/Spp-57/16

МСЕ "Угљевик"
Локација - на крововима објеката хемијске припреме воде и централне хемијске лабораторије и надстрешице између њих, у кругу ТЕ Угљевик, односно у зк улошку број 22 КО. Угљевик, Општина Угљевик
инсталисана снага
фотонапонски модули 945x255 Wp = 240,0975 kWp (DC);
инвертори 15X15 kW = 225 kW (AC)

МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП "Рудник и Термоелектрана Угљевик" А.Д. УГЉЕВИК

13.10.2016.

01-368-14/16/Р-28-309

15 година

40

01-119-04-1/Spp-60/17

Фотонапонска електрана "Дервента 1"
Локација - на земљишту означеном као катастарска честица број 643/2 К.О. Горњи Церани, Општина Дервента
инсталисана снага
фотонапонски модули 960х260 Wp = 249,6 kWp (DC)
инвертори 16х15 kW = 240 kW (AC)

Услужно трговинско привредно друштво "АЛТА" друштво са ограниченом одговорношћу Прњавор

04.05.2017.

01-119-12/17/Р-45-105

15 година

41

01-181-04-1/Spp-62/17

СФЕ "Подроманија 2"
Локација - на крову постојећег објекта који је изграђен на земљишту означеном као к.ч број 483/2 К.О. Подроманија, Општина Соколац
инсталисана снага
фотонапонски модули 939х260 Wp = 244,14 kWp (DC)
инвертори 16х15 kW = 240 kW (AC)

"СТОЛАРИЈА ПОДРОМАНИЈА" друштво са ограниченом одговорношћу за промет и производњу роба на велико и мало Соколац

11.05.2017.

01-181-11/17/Р-46-110

15 година

42

01-182-04-1/Spp-63/17

СФЕ "Подроманија 3"
Локација - на крову постојећег објекта који је изграђен на земљишту означеном као к.ч број 483/2 К.О. Подроманија, Општина Соколац
инсталисана снага
фотонапонски модули 692х260 Wp + 276  х235 Wp = 244,78 kWp (DC)
инвертори 16х15 kW = 240 kW (AC)

"СТОЛАРИЈА ПОДРОМАНИЈА" друштво са ограниченом одговорношћу за промет и производњу роба на велико и мало Соколац

11.05.2017.

01-182-7/17/Р-46-111

15 година

43

01-651-04-1/Spp-64/17

МСЕ "Рамићи"
Локација - на крову пословно складишног објакта, спратности П и П+1, у насељу Рамићи, на земљишту означеном као к.ч. број 58/1 К.О. Рамићи (стари премјер), што одговара к.ч. број 1306/6 К.О. Рамићи (нови премјер), Град Бања Лука
инсталисана снага
фотонапонски модули 600х260 Wp = 156kWp  (DC)
инвертори 10х 15 kW = 150 kW (AC)

"EIB Internationale" друштво за производњу, услуге и промет АД Бања Лука

11.05.2017.

01-651-20/16/Р-46-109

15 година

44

01-342-04-1/Spp-66/17

МСЕ "Инцел"
Локација - на крову пословне зграде која се налази на к.ч. бр. 1085/20 К.О. Врбања 2, објекат бр. 9, унутар привредног комплекса "Медено поље", Град Бања Лука
фотонапонски модули 1242х265 Wp = 329,13 kWp  (DC)
инвертори 12х27 kW = 324 kW (AC)

"ППА" д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука

07.09.2017.

01-342-11/17/Р-56-217

15 година

45

01-447-04-1/Spp-69/18

Мала соларна електрана "Спортек"
Локација - на дијеловима кровова постојећих пословних објеката изграђених на земљишту означеном као к.ч. бр. 532/11 и 532/24 К.О. Котор Варош у оквиру комплекса "Спортек", општина Котор Варош
Фотонапонски модули 3300х295 Wp=973,5 kWp (DC); инвертори 44х20 kW=880 kW (AC)

Творница обуће "Спортек" д.о.о. Котор Варош

17.01.2018.

01-447-14/17/Р-67-5

15 година
46 01-502-04-1/Spp-71/18

Мала соларна електрана "Солар 2"
Локација - на крову пословног објекта власништво "Никпром" д.о.о. Билећа, а који је лоциран на земљишту означеном као к.ч. бр. 2962/30 к.о. Билећа-Град (нови премјер) односно к.п. бр. 1651/8 к.о. Билећа (стари премјер), општина Билећа
Инсталисана снага -  фотонапонскимодули 180 х 265 Wp = 47,7 kWp (DC); инвертори 3 x 15 kW =  45 kW (AC);
Планирана годишња производња 72.500 kWh

Привредно друштво "Солар 1" д.о.о. Билећа 25.01.2018. 01-502-12/17/Р-68-15
15 година
47 01-503-04-1/Spp-72/18 Мала соларна електрана "Солар 3"
Локација - на крову пословног објекта власништво "Никпром" д.о.о. Билећа, а који је лоциран на земљишту означеном као к.ч. бр. 2962/30 к.о. Билећа-Град (нови премјер), односно к.п. бр. 1651/8 к.о. Билећа (стари премјер), Општина Билећа
Инсталисана снага
Фотонапонски модули 180х265 Wp = 47,7 kWp (DC); инвертори 3x15 kW = 45 kW (AC);
Планирана годишња производња 72.500 kWh
Привредно друштво "Солар 1" д.о.о. Билећа 25.01.2018. 01-503-9/17/Р-68-16
15 година
48 01-253-04-1/18/Spp-79/18 Мала соларна електрана "Инцел 2"
Локација - на дијеловима крова производно-складшних објеката на земљишту означеном као к.ч. бр. 1085/20 к.о. Врбања 2, унутар привредног комплекса "Инцел" Бања Лука
Фотонапонски модули 960х270 Wp = 259,20 kWp (DC); инвертори 12x20 kW = 240 kW (AC);
Планирана годишња производња 272.000 kWh
"ППA" д.о.о. Бања ЛУка 12.07.2018. 01-253-10/18/P-88-185
15 година
49 01-259-04-1/Spp-80/18 Мала соларна електрана "БЛЦ 2"
Локација - на дијелу крова пословног објекта, у ул. Милоша Обилића бр. 30, у Бањој Луци, на замљишту означеном као к.ч. бр. 172/32 К.О. Бања Лука (стари премјер), што одговара к.ч. бр. 240/1 К.О. Бања Лука 4 (нови премјер), Град Бања Лука
Инсталисана снага
Фотонапонски модули 40х250 Wp = 10 kWp (DC); инвертори 1x10 kW = 10 kW (AC);
Планирана годишња производња 12.500 kWh
Висока школа "Banja Luka College" Бања Лука 27.09.2018. 01-259-12/18/Р-93-226
15 година
50 01-483-04-1/Spp-83/19 Мала соларна електрана "Торич 1"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 479/1 К.О. Билећа (нови премјер), Општина Билећа
Инсталисана снага
Фотонапонски модули 640х270 Wp + 280х265 Wp = 247 kWp (DC); инвертори 11x20 kW + 1x10 kW = 230 kW (AC);
Планирана годишња производња 362.500 kWh
"СОЛАР ТОРИЧд.о.о. Бања Лука 20.02.2019. 01-483-13/18/R-103-27
15 година
51 01-134-047-1/Spp-86/19 Мала соларна електрана "Торич 2"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 479/1 К.О. Билећа (нови премјер), Општина Билећа
Фотонапонски модули 608х275 Wp = 167,2 kWp (DC); инвертори 8х20 kW  = 160 kW (AC);
Планирана годишња производња 243.000 kWh
"ППА" д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука 14.05.2019. 01-134-13/19/Р-112-119
15 година