Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Kрекавице 1“

Постављено у

07.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31.5.2019. године од подносиоца захтјева  „СХ ЕНЕРГY“ д.о.о. Невесиње примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МСЕ „Kрекавице 1“...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ "Млечва"

Постављено у

10.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31.12.2018. године од привредног друштва „Греен Енергy-Р“ д.о.о. Братунац примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу МХЕ Млечва...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ "Грабовица"

Постављено у

10.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31.12.2018. године од привредног друштва „Греен Енергy-Р“ д.о.о. Братунац примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу МХЕ Грабовица...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"

Постављено у
06.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 114. редовној сједници, одржаној 06.06.2019. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у
06.06.2019.
Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕKТРАНЕ" Теслић, поднијело је 02.04.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање ђелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"...

Обавјештење о одржавању 114. редовне сједнице

Постављено у
31.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 114. редовну сједницу у четвртак, 6. јуна  2019. године...

Закључак о рјешавању спора - Бјеловук Симо, Градишка

Постављено у

23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о рјешавању спора - Бјеловук Симо, Градишка

Постављено у

23.05.2019.
На 113. редовној сједници одржаној 23.05.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Бјеловук Сима из Горњих Подградаца, општина Градишка, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука...

Закључак о рјешавању спора - Видовић Драго, Мркоњић Град

Постављено у
23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о рјешавању спора - Видовић Драго, Мркоњић Град

Постављено у

23.05.2019.
На 113. редовној сједници одржаној 23.05.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука...

Syndicate content