Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - ФСЕ "250 кWп Братунац"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећанка 1"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећанка 2"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећа 4"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећа 3"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећа 2"

Постављено у

05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећа 1"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије - МХЕ "Крушево Брдо"

Постављено у
05.04.2019.
ПУРЕ ЕНЕРГY д.о.о. Kотор Варош, поднијело је дана 21.02.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Kрушево Брдо"...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХЕ "Дивич"

Постављено у

05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 109. редовној сједници, одржаној 05.04.2019. године у Требињу, донијела је...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом

Постављено у

05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела је...

Syndicate content