Skip to Content

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ "Бесједа 1"

Постављено у

20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "МС Солар 2"

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "МС Солар 1"

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Закључак о рјешавању спора - Милошевић Велибор

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 115. редовној сједници, одржаној 20.06.2019. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о рјешавању спора - Милошевић Велибор, Братунац

Постављено у

20.06.2019.
На 115. редовној сједници одржаној дана 20.06.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Милошевић Велибора из Братунца, заступаног од стране др Предрага Бароша, адвоката из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина...

Обавјештење о одржавању 115. редовне сједнице

Постављено у
16.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 115. редовну сједницу у четвртак, 20. јуна 2019. године, са почетком у 11.00 часова...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Мала соларна електрана „Торич 2“

Постављено у

07.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 4. јуна 2019. године од привредног друштва "ППА" д.о.о. Бања Лука, Гундулићева бр. 86 Бања Лука, примила комплетан захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 2“...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај -МХЕ "Kрушево брдо"

Постављено у
10.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 28. марта 2019. године примила од подносиоца захтјева „ПУРЕ ЕНЕРГY“ д.о.о. Kотор Варош Захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани Kрушево брдо...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Влахиња 1“

Постављено у

10.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 4. јуна 2019. године од подносиоца захтјева, Наде Црногорац из Гацка, Kазанци бб, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МСЕ „Влахиња 1“...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“

Постављено у

06.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 20. маја 2019. године од привредног друштва „Metering Solutions“ д.о.о. за производњу, трговину и консалтинг, Бања Лука примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производним постројењима МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2...

Syndicate content