Skip to Content

Рјешење о одобрењу цијена за коришћење дионице транспортног система природног гаса за дионицу Каракај мјерне и регулационе станице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-286-12/18/Р-90-196
Датум: 23.08.2018. 

На основу одредби члана 22. став 1. тачка 2. и члана 28. став 4. Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, број 22/18), члана 70. став 2. и члана 72. и члана 73. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник Републике Српске, број 51/14 и 30/18) и члана 33. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), одлучујући по захтјеву Акционарског друштва за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''ГАС ПРОМЕТ'' Источно Сарајево - Пале за одобрење цијена за коришћење транспортног система природног гаса за дионицу Каракај мјерне и регулационе станице, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 90. редовној сједници, одржаној 23.08.2018. године, у Требињу, донијела је РЈЕШЕЊЕ о одобрењу цијена за коришћење дионице транспортног система природног гаса за дионицу Каракај мјерне и регулационе станице... преузимање