Skip to Content

Opšte informacije

Verzija prilagođena za štampanje

Pravilnik o izdavanju dozvola

Pravilnikom o izdavanju dozvola propisuje se postupak za izdavanje, produženje, izmjenu i dopunu, prenos, poništenje i oduzimanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (elektroenergetske djelatnosti, djelatnosti iz sektora prirodnog gasa i djelatnosti u oblasti nafte i derivata nafte) i izgradnju elektroenergetskih objekata, kriterijumi za izdavanje, uslovi dozvola, vrste, sadržaj i period važenja dozvola kao i način vođenja registra izdatih i oduzetih  dozvola i način njihovog nadgledanja. 

Vrste dozvola

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće dozvole:

 1. U elektroenergetskom sektoru:

 • dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u hidroelektranama, termoelektranama, termoelektranama sa integrisanim rudnicima i ostalim elektranama, snage preko 1 MW,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, u smislu prenošenja električne energije na srednjenaponskoj i niskonaponskoj mreži u svrhu isporuke električne energije kupcima,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine,
 • dozvolu za izgradnju elektroenergetskog objekta snage preko 1 MW.

2. U sektoru prirodnog gasa:

 • dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje prirodnog gasa,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti skladištenja i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog gasa,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom.

3. U sektoru nafte i derivata nafte, RERS izdaje:

 • dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje derivata nafte,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti transporta nafte naftovodima,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti transporta derivata nafte produktovodima,
 • dozvolu za obavljanje djelatnosti skladištenja nafte i derivata nafte.

 

Period važenja dozvole

Dozvole se izdaju na period važenja:

 • do 30 godina za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije i  djelatnosti distribucije električne energije,
 • do pet godina za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i djelatnostitrgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine,
 • do šest godina za izgradnju elektroenergetskih objekata,
 • od pet godina za obavljanje djelatnosti proizvodnje prirodnog gasa, upravljanja transportnim sistemom za prirodni gas, transporta prirodnog gasa, distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa, skladištenja i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog gasa, snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnog gasa i trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom,
 • do pet godina za obavljanje djelatnosti proizvodnje derivata nafte, transporta nafte naftovodima, transporta derivata nafte produktovodima i skladištenja nafte i derivata nafte.

Dozvola za izgradnju elektroenergetskog objekta prestaje da važi ukoliko građenje ili radovi nisu započeti u roku određenom u dozvoli, a taj rok ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od dvije godine.

Dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti koja se prvi put izdaje od strane RERS-a izdaje se na period važenja do dvije godine.