Skip to Content

Standardi kvaliteta

Verzija prilagođena za štampanje

STANDARDI KVALITETA SNABDIJEVANJA

Septembar 2013.

Izvještaj sa tehničke rasprave o "Standardima kvaliteta snabdijevanja električnom energijom"... preuzmite Content Type

Pregled stručnih mišljenja sa rasprave i komentara dostavljenih u pisanoj formi sa preporukom Regulatornoj komisiji ... preuzmite Content Type

Tehnički i drugi podaci o distributivnoj mreži koji utiču na pouzdanost isporuke električne energije (2013. god.)... preuzmite 


Jul 2013.

Radno-konsultativni materijal na uvođenju standarda kvaliteta snabdijevanja električnom enerijom, nakon komentara... preuzmite Content Type

Sažetak komentara na Radni materijal na uvođenju standarda kvaliteta snabdijevanja električnom energijom... preuzmite Content Type


Januar 2013.

Regulisanje kvaliteta snabdijevanja električnom energijom - Radno-konsultativni materijal... preuzmi Content Type
Prilog 1 - Pregled kvaliteta snabdijevanja električnom energijom... preuzmi Content Type
Prilog 2 - Pregled Pravilnika o izvještavanju i "rokova" u Opštim uslovima sa aspekta regulisanja kvaliteta snabdijevanja... preuzmi Content Type