Skip to Content

Prirodni gas

Verzija prilagođena za štampanje

Obrasci za pokretanje tarifnog postupka

Zаhtјеv zа оdоbrеnjе tаrifnih stаvоvа zа kоrisnikе distributivnоg sistеmа prirоdnоg gаsа

Zаhtјеv zа оdоbrеnjе tаrifnih stаvоvа zа snаbdiјеvаnjе prirоdnim gаsоm u RS

Zаhtјеv zа оdоbrеnjе ciјеnа zа kоrisnikе trаnspоrtnоg sistеmа prirоdnоg gаsа 

Zаhtјеv zа оdоbrеnjе ciјеnе zа оpеrаtеrа trаnspоrtnоg sistеmа prirоdnоg gаsа 

Tehnički obrasci za transport prirodnog gasa

Finansijski i pomoćni obrasci za transport prirodnog gasa

Tehnički obrasci za upravljanje sistemom za transport prirodnog gasa

Finansijski i pomoćni obrasci za upravljanje sistemom za transport prirodnog gasa

Tehnički obrasci za distribuciju prirodnog gasa

Finansijski i pomoćni obrasci za distribuciju prirodnog gasa

Tehnički obrasci za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom

Finansijski i pomoćni obrasci za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom

Tehnički obrasci za trgovinu i snabdijevanje prirodnim gasom

 Obrasci za izdavanje dozvola

Zahtjev za izdavanje dozvole za proizvodnju prirodnog gasa

Zahtjev za izdavanje dozvole za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa
Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog gasa
Zahtjev za izdavanje dozvole za skladištenje i upravljanje sistemom za skladištenje prirodnog gasa
Zahtjev za izdavanje dozvole za trgovinu i snabdijevanje prirodnim gasom
Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje prirodim gasom u obavezi javne usluge
Zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje postrojenjem za utečnjeni prirodni gas
Zahtjev za izmjenu ili dopunu dozvole za obavljanje djelatnosti
Zahtjev za prenos dozvole za obavljanje djelatnosti
Zahtjev za oduzimanje dozvole
Izjava o prihvatanju visine i rasporeda uplate regulatorne naknade
Izjava o tačnosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka


Obrasci za certifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog gasa

Zahtjev za certifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog gasa - VLASNIČNO RAZDVAJANJE
Zahtjev za certifikaciju - NEZAVISNI OPERATER SISTEMA prirodnog gasa
Zahtjev za certifikaciju - NEZAVISNI OPERATER TRANSPORTA prirodnog gasa
   


Obrasci za izgradnju direktnog gasovoda

Zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za izgradnju direktnog gasovoda